Ống thép đúc phi 219 x 5 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép đúc phi 219 x 5,5 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép đúc phi 219 x 6 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép đúc phi 219 x 7 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép đúc phi 219 x 8 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép đúc phi 219 x 8.5 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép đúc phi 219 x 9 ly x (6m – 9m - 12m

Ống thép đúc phi 219 x 9,5 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép đúc phi 219 x 10 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép đúc phi 219 x 10,5 ly x 6m – 9m - 12m

Ống thép đúc phi 219 x 11 ly x 6m – 9m - 12m

CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT

20 ĐT743 Kp Thống Nhất 2, P Dĩ An, Tx Dĩ An, BD

Web : www.truongthinhphat.vn

Fax: 06503.719.123

Hotline: 0933.117.222

Email: theptruongthinhphat@gmail.com