Thay đổi người đại diện chi nhánh công ty là một quá trình quan trọng và phổ biến trong hoạt động kinh doanh khi công ty quyết định đưa ra sự điều chỉnh trong lãnh đạo cấp chi nhánh. Quá trình này thường xảy ra khi có sự thay đổi trong cấp quản lý, nhu cầu thích ứng với môi trường kinh doanh mới hoặc để đáp ứng với chiến lược phát triển của công ty. Sự chuyển giao người đại diện mang lại cơ hội để định hình lại hướng đi và chú trọng vào mục tiêu kinh doanh mới, đồng thời có thể làm nổi bật những năng lực và kỹ năng lãnh đạo mới. Điều này không chỉ là một bước quan trọng để thích nghi với sự biến động trong môi trường kinh doanh mà còn là cơ hội để cải thiện hiệu suất và sự đổi mới trong hoạt động của chi nhánh.

Người đại diện chi nhánh công ty là gì ? Vai trò của người đại diện chi nhánh công ty?
Người lãnh đạo tại chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền bởi pháp nhân, tuân thủ phạm vi và thời hạn mà ủy quyền đó quy định. Điều này có nghĩa là người đứng đầu chi nhánh của công ty đó là người được ủy quyền đại diện cho chi nhánh, thực hiện các chức năng theo quyền hạn được ủy quyền.

Người đại diện chi nhánh công ty có vai trò là người đại diện của chi nhánh, giám sát mọi hoạt động, xác định và quản lý các hoạt động dựa trên quy tắc và quy định của tổng công ty.

Điều kiện thay đổi đại diện chi nhánh công ty
Trên thực tế, điều kiện thay đổi đại diện chi nhánh công ty rất đơn giản, chỉ cần doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện theo đúng quy trình mà pháp luật quy định (cụ thể ở mục 3 dưới đây). Ngoải ra, trong thời gian cuối năm, cơ quan nhà nước thường tiến hành rà soát các doanh nghiệp về vấn đề báo cáo đánh giá hàng năm, hàng tháng. Vậy nên, những doanh nghiệp chưa thực hiện báo cáo có thể sẽ phải thực hiện báo cáo bổ sung, sau đó mới được phép thay đổi đại diện chi nhánh công ty.

Quy trình thay đổi người đại diện chi nhánh công ty
Hướng dẫn thay đổi người đại diện chi nhánh công ty
Hướng dẫn thay đổi người đại diện chi nhánh công ty
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Thông báo về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh, đặc biệt là thông tin về người đứng đầu, theo mẫu tại Phụ lục II-9 của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.
Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp liên quan đến thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh, được ký bởi Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên); Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần).
Bản sao hợp lệ của hộ chiếu hoặc CMND của người đứng đầu mới tại văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh.
Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh.
Văn bản ủy quyền (nếu có) trong trường hợp người đại diện của công ty không thể nộp hồ sơ trực tiếp.
Bước 2: Nộp hồ sơ

Công ty có thể chọn một trong hai cách để nộp hồ sơ thay đổi:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi mà văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh của công ty đặt trụ sở.
Lưu ý: Đối với Phòng đăng ký kinh doanh ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, yêu cầu các công ty nộp hồ sơ trực tuyến. Do đó, nếu văn phòng đại diện của công ty nằm tại Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh, thì công ty cần thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến.

Quy trình giải quyết hồ sơ như sau:

Khi nhận được Thông báo từ công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận.
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty.
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh.
Lưu ý: Trong trường hợp có yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh/địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Nhận kết quả:

Thời gian: 03 ngày từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Công bố thông tin doanh nghiệp.

Vì thông tin người đại diện bị thay đổi, nên doanh nghiệp sẽ phải cập nhật công khai thông tin trên trang web của doanh nghiệp.

Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với công ty luật Siglaw theo thông tin dưới đây để nhận được sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ luật sư và chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về thành lập doanh nghiệp.

Xem thêm: Dịch vụ Thẻ tạm trú của công ty luật siglaw.

Chủ đề cùng chuyên mục :