[B]In Standee các loại được hiểu là một màn hình, giấy, bìa hay tấm bạt tự đứng lớn để quảng bá cho một bộ phim, sản phẩm hoặc sự kiện nào đó. Các loại standee có thể bao gồm từ các áp phích tự đứng lớn đến các thiết bị hiển thị ba chiều với các bộ phận chuyển động và đèn

Hiểu theo nghĩa đơn giản hơn thì standee chính là một tấm banner ở dạng dọc (dạng đứng), nó đứng được nhờ có giá đỡ hoặc giá treo và được trưng bày tại các cửa hàng, siêu thị, hội nghị, hội thảo hay trong các rạp chiếu phim, các sự kiện ngoài trời,… để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy và hiểu được các nội dung mà người thực hiện muốn cung cấp tới người đọc.
Standee được xem là một công cụ quảng cáo khá hiệu quả của doanh nghiệp, tổ chức và phát huy được tối đa tác dụng ở nơi công cộng, những sự kiện có đông người tham gia.
Chúng tôi chuyên:
In ấn các loại
Làm biển quảng cáo


[B]In bạt khổ lớn:
Liên hệ:
Khách hàng truy cập website: https://xuonginvohop.com/
Email: xuonginvohop68@gmail.com
Hotline: 0935 531 567