Với mục đích giúp nhà bán hàng tối ưu quá trình kinh doanh, đặc biệt là quản lý các đầu việc mà họ không có thế mạnh, Amazon Global Selling Vietnam đã mang đến MẠNG LƯỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (SPN - SERVICE PROVIDER NETWORK) ở các lĩnh vực chủ chốt trong TMĐT xuyên biên giới để:
-PHÁT HUY thế mạnh của doanh nghiệp -TIẾT KIỆM thời gian & chi phí
-GIẢM THIỂU rủi ro khi vận hành
-CỦNG CỐ lợi thế cạnh tranh

Nhà bán hàng Việt sẽ được chia sẻ từ 30+chuyên gia của Amazon Global Selling:
+Cập nhật mới nhất về xu hướng xuất khẩu online qua Amazon từ doanh nghiệp Việt Nam năm 2023. Công bố trọng tâm chiến lược năm 2024 của Amazon Global Selling tại Việt Nam.
+Công bố loạt chương trình, công cụ, giải pháp mới hỗ trợ doanh nghiệp & nhà bán hàng bắt đầu kinh doanh, mở rộng thị trường, tối ưu lựa chọn sản phẩm, xây dựng thương hiệu để vững bước tăng trưởng trên hành trình ra biển lớn.

Tham gia Hội nghị TMĐT Amazon xuyên biên giới 2023 để không bỏ lỡ cơ hội kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ uy tín!