Đa dạng các hình thức bán hàng trên Amazon để tối ưu sản phẩm cũng như thúc đẩy kinh doanh. Vậy làm thế nào là một sản phẩm định nghĩa là "chuẩn" Amazon.

****Làm thế nào để biết được sản phẩm của tôi có đáp ứng được các quy định của Amazon?
  • Phải thuân thủ quy định sản phẩm của Amazon
  • Nắm rõ danh mục các sản phẩm được phép bán/không được phép bán tùy vào loại tài khoản bán hàng
  • Truy cập mục Trợ Giúp trên trang Quản lý Bán hàng để tìm hiểu về các mặt hàng bị hạn chế và cách yêu cầu phê duyệt.
****Tôi cần lưu ý điều gì trong khi thực hiện quy trình phê duyệt sản phẩm? Nắm vững quy trình phê duyệt sản phẩm: cung cấp hóa đơn, thư ủy quyền và hình ảnh sản phẩm thương hiệu.

Tóm lại, để duy trì cam kết mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất, sản phẩm được kinh doanh trên Amazon cần đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng nhất định. Đối với các doanh nghiệp mới trên Amazon, nhà bán hàng cần lưu ý các danh mục sản phẩm bị hạn chế, đồng thời theo dõi quá trình phê duyệt sản phẩm để chọn ngành hàng phù hợp và chủ động chuẩn bị khâu hoàn thiện sản phẩm.
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu kinh doanh cùng Amazon Vietnam ? Để cập nhật liên tục thông tin hỗ trợ nhà bán hàng Việt, hãy theo dõi website của Amazon Global Selling Vietnam ngay nhé !