Bức xạ tổng khu vực dự án khoảng 5,1 kWh/m2/ngày và số giờ nắng bình quân khoảng 2.366 giờ/năm, rất tốt để phát triển điện mặt trời. Ngoài tiềm năng phát triển Điện mặt trời Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi còn có tiềm năng phát triển điện mặt trời trên mặt đất.

Báo cáo của Sở Công Thương Qunarg Ngãi cho thấy, địa phương này nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai mùa tương phản nhau là mùa khô và mùa mưa. Nhiệt độ trung bình năm 25 ÷ 27 độ C, số giờ nắng trong năm 2.500 ÷ 2.700 giờ, độ ẩm trung bình 80 ÷ 82%, tổng xạ trung bình khoảng 5,1 kWh/m2/ngày.Từ tiềm năng này, Tập đoàn đèn năng lượng mặt trời tại quảng ngãi đã nghiên cứu đầu tư dự án điện mặt trời, với tổng công suất 126MW (Nhà máy điện mặt trời Trị An 1, công suất 45MW và Nhà máy điện mặt trời Trị An 2 công suất 81MW). Dự án này đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh) và Bộ Công Thương đang thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Cạnh đó là dự án điện mặt trời Green Solar làm chủ đầu tư. Dự án này đã được UBND tỉnh Qunarg Ngãi chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Green Solar nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời, với tổng quy mô công suất dự kiến giai đoạn 1 (2017-2020) là 150MW, giai đoạn 2 (2021-2025) là 350MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai đang xem xét chủ trương cho nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung các dự án điện mặt trời trên mặt đất vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư cần phải có diện tích chiếm đất lớn, do đó, để hạn chế việc sử dụng đất và tận dụng diện tích mặt hồ để đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, tỉnh Qunarg Ngãi có các dự án điện mặt trời xin bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Đây là mô hình mới chưa được áp dụng tại Việt Nam, do đó, đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu có hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật,… để nghiên cứu áp dụng.

Ngoài ra, Sở Công Thương tỉnh Qunarg Ngãi cũng kiến nghị Bộ Công Thương sớm lập Quy hoạch điện mặt trời quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để Đồng Nai có cơ sở cho triển khai các dự án điện mặt trời tại quảng ngãi trên địa bàn.

CÔNG TY TNHH GREEN SOLAR QUẢNG NGÃI

Địa Chỉ : 63 Lê Lợi, P. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Tel : (0255) 6 299 799

Mobile : 0948.141.719

Email : greensolarqng@gmail.com

Wbsite : www.dennangluongquangngai.com

Wbsite : www.greensolarqng.com