Hóa đơn điện tử viettel là gì? đó là một vài mềm ứng dụng để thay thế cho hóa đơn giấy hiện nay.

Đây là 1 trong những nghị định được Chi Cục Thuế và Thủ Tướng chính Phủ phê duyệt. mục dích nhằm giúp công ty quản lý hóa đơn của mình một cách giỏi hơn, an toàn hơn và để dành hơn.

Vậy hóa đơn điện tử viettel bao gồm những gì, vì sao lại quan trọng đối với tổ chức. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Tính năng của hóa đơn điện tử viettel

Xuất hóa đơn PDF và XML

✅ Giữ số hóa đơn

✅ Upload hạng mục du khách và hạng mục hàng hóa, phân quyền ứng dụng tài khoản

✅ Lập hóa đơn theo file và upload bảng kê vào hóa đơn

✅ Lập được hóa đơn thay vì, hóa đơn điều chỉnh và hủy hóa đơn đã ấn hành

✅ tương hỗ xuất lùi 27 ngày

✅ Cấu hình gởi email hóa đơn cho du khách

✅ sẽ được lập được hóa đơn nháp và sửa chữa trước khi ấn bản

✅ cập nhật kê khai thuế ngay trên phần mềm

✅ Xuất báo cáo ái tình hình sử dụng hóa đơn, doanh thu và báo cáo bán hàng chi tiết.

✅ Tham khảo ?? chỉ bảo áp dụng hóa đơn điện tử Viettel

Các bước vận dụng phần mềm hóa đơn điện tử

Bước 1: Ra ấn định sử dụng hóa đơn điện tử

Các doanh nghiệp trước khi khởi tạo vật đơn điện tử Cần ra ấn định áp dụng hóa đơn điện tử viettel gửi cho Cơ thuế quan quản lý trực tiếp bằng content giấy hoặc bằng content điện tử. bài đăng này DN-TCKT gởi qua cổng tin tức của Cơ thuế quan và chịu trách nhiệm về quyết định này. (Theo mẫu số 01 phù dung của Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ tài chính chỉ dẫn về bài đăng của hóa đơn điện tử).

Bước 2: ấn phẩm hóa đơn điện tử

Trước khi ứng dụng hóa đơn điện tử, DN-TCKT khởi tạo hóa đơn điện tử phải Lập thông tin ấn phẩm hóa đơn điện tử gửi Cơ thuế quan quản lý trực diện (theo mẫu số 02 phụ chú ban hành tất nhiên Thông tư 32)

Bước 3: Ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gởi hóa đơn điện tử mẫu

Các DN-TCKT Cần ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu theo đúng định dạng gởi cho người mua tới cơ quan thuế theo đường điện tử.

Hóa đơn điện tử có in ra giấy hợp quy chuẩn của Chi cục thuế được không>?\

Câu hồi âm là có, bởi trong giai đoạn áp dụng, khi Cần chứng tỏ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, buộc phải làm công ty buộc phải cung ứng cho bên giám định được hóa đơn. Cũng bởi lẽ đó, giả dụ đơn vị đang áp dụng hóa đơn điện tử sẽ buộc phải thay đổi ra giấy và có chữ ký của bên bán và người đại diện theo pháp lý của bên bán. trong trường hợp bản in có đầy đủ văn bản và có đủ chữ ký thì nó hợp tình hợp lý.

Để thám hiểm thêm về hóa đơn điện tử viettel hay còn gọi là sinvoice viettel một trong những chương trình hóa đơn tốt nhất ngày hôm nay.

chi tiết thực khách sẽ được tham khảo tại website. https://sinvoiceviettel.com/