thứ nhất: Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tụ tập các thông điệp độc ác liệu điện tử về bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, được khởi tạo, lập, gởi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, giải quyết trên mạng lưới máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy vi tính của các bên theo phép tắc của luật pháp về giao dịch điện tử.

thứ hai: Hóa đơn điện tử bào gồm các hình thức giao dịch nào?

https://sinvoiceviettel.com/ gồm các loại: hóa đơn xuất khẩu; hóa đơn giá trị gia tăng; hóa đơn bán hàng; hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm.; phiếu thu tiền cước chuyên chở hàng không, chứng từ thu cước phí tải quốc ngoại, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng., hình thái và nội dung được lập theo thông lệ quốc ngoại và các quy tắc của luật pháp có liên đới.

thứ ba: Hóa đơn điện tử khác với hóa đơn giấy tại điểm nào?

cơ sở vào số Liên: Hóa đơn điện tử không có trường Liên

Trường ký hiệu trên Hóa đơn:

- Hóa đơn điện tử: E

- Hóa đơn đặt in: P

- Hóa đơn tự in: T

Hóa đơn điện tử có trường thông tin "HÓA ĐƠN biến chất từ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ" trong trường hợp là Hóa đơn biến chất từ bản điện tử sang bản giấy

Chữ ký trên hóa đơn:

- Hóa đơn điện tử: Chữ ký số

- Hóa đơn giấy: Ký tay

thứ Tư: Năm cảnh ngộ buộc phải có đối với nhà cung ứng HDDT

a) Là tổ chức kinh tế có đủ cảnh ngộ và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là công ty kinh tế có áp dụng giao dịch điện tử trong hành động nhà băng.

b) có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thứ truyền tin cung cấp yêu cầu khai khẩn, kiểm tra, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu giữ hoá đơn điện tử;

c) có đội ngũ người thực hiện đủ trình độ, khả năng tương hợp với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, vận dụng hoá đơn điện tử theo quy định;

d) có chữ ký điện tử theo quy định của luật pháp.

đ) có chương trình bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với công dụng kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ được tự động chuyển vào ứng dụng (hoặc cơ sở hiểm độc liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

e) có các phương thức sao lưu hiểm độc liệu, phục hồi ác nghiệt liệu, lưu giữ ác nghiệp liệu phục vụ các yêu cầu tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

thứ 6: dịch vụ hóa đơn điện tử nào tin cậy hiện nay:

hiện tại Viettel là 1 trong những danh hiệu đi đầu trong dịch vụ HDDT có tên SInvoiceviettel

doanh nghiệp khi đăng ký ứng dụng dịch vụ sẽ được vận dụng một trong những công cụ tiền tiến và đương đại nhất hiện tại

https://sinvoiceviettel.com/bang-gia...ttel-sinvoice/ trong Quý 2/2020
TT gói cước khối lượng HĐ Đơn giá/1 HĐ (VNĐ) Giá bán trọn gói
(VNĐ - chưa VAT)
1 DT300 300 990 297.000
2 DT500 500 820 410.000
3 DT1.000 1.000 640 640.000
4 DT2.000 2.000 480 960.000
5 DT3.000 3.000 450 1.350.000
6 DT5.000 5.000 410 2.050.000
7 DT7.000 7.000 390 2.730.000
8 DT10.000 10.000 340 3.400.000
9 DT20.000 20.000 290 5.800.000