KHÁI NIỆM “ĐỒNG PHỤC”

Đồng phục hay bộ đồng phục là các loại quần, áo giống nhau và được mặc bởi các thành viên của một tổ chức. đoàn thể, doanh nghiệp…Khi tham gia các hoạt động trong tổ chức, công ty… theo quy định, nội quy của tổ chức, doanh nghiệp đó.

Đồng phục hiện nay được sử dụng phổ biến trong các lực lượng vũ trang, tổ chức bán quân sự (dân quân tự vệ, dân phòng). Một số nơi làm việc như: trường học, bệnh viện, nhân viên bảo vệ, một số công sở và thậm chí là ở các nhà tù.

Ở một số nước, các quan chức cũng mặc đồng phục khi thực thi nhiệm vụ (đồng phục ngành). Công nhân đôi khi cũng được phát đồng phục mặc dưới dạng áo quần bảo hộ lao động.

ĐỒNG PHỤC ĐỂ LÀM GÌ?

Đồng phục cũng thể hiện tình đoàn kết của tổ chức, điều này đã được thực hiện ngay từ những ngày đầu của Đế chế La Mã đến ngày nay. Việc mặc đồng phục thường được thực hiện một cách bắt buộc ở trường học, bệnh viện, nhà hàng và nơi công sở. Mục đích của các tổ chức này một phần là muốn trang bị những bộ quần áo tiện ích với công việc cho từng thành viên. Một phần là yêu cầu mọi thành viên phải tuân theo một nội quy thống nhất của tổ chức.

Phân Loại áo đồng phục: xem tại https://goo.gl/gxYFTH