Các men nhà mình tậu đồ mặc tết dần dần đi ah. Đến giờ cuối ko có nhiều mẫu đẹp mà giá cả còn mắc mỏ nữa ah.

Cả nhà nhấp links tham khảo thêm nhiều mẫu nhé

https://www.facebook.com/media/set/?...1696385&type=3

https://www.facebook.com/HoangquyenShop

http://hoangquyenshop.com/