Ch Play trong những ứng dụng phổ biến nhất của Android để tìm hiểu tất cả mọi thứ trong chiều sâu về các phần cứng của máy tính của bạn hoạt động trong nội bộ chắc chắn là Ch Play. Đó là bây giờ tải Ch Play cũng có sẵn cho android, có thể nhận biết thông tin chẩn đoán khác nhau về thiết bị của bạn.
Tất cả các Ch Play and outs của Android của bạn tiết lộ.
Những gì có thể bạn bây giờ về Android của bạn với Ch Play?
Thông tin về CPU của điện thoại.
Kích thước màn hình, mật độ điểm ảnh và thông tin máy ảnh.
Mức pin.
Wi-Fi và thông tin mạng phủ sóng.
Xác định các thiết bị.
Sử dụng các bộ nhớ lưu trữ.
Cũng như nhận biết ở độ sâu khác nhau chi tiết về hoạt động nội bộ của điện thoại, Ch Play cũng cho phép bạn tạo các báo cáo có thể được gửi. Không nghi ngờ gì, tai Ch Play là một cách tuyệt vời của việc giữ tất cả các chi tiết của thiết bị dưới sự kiểm soát?

Chủ đề cùng chuyên mục :