Cập nhật AvatarQ250 V8.7.6
- Cập nhật chức năng tự bỏ NHB và KCX khi Auto chơi kim cương: Các bạn vào cài đặt > chọn “Tự bỏ NHB” sẽ tự động bỏ hết NHB khi nhận được NHB, tương tự như vậy với “Tự bỏ KCX“.
- Cập nhật chức năng hẹn giờ thoát game khi Auto kim cương, tính bằng phút nhé: các bạn đặt thời gian là bao nhiêu phút đó, sau chừng ấy thời gian (tính từ lúc bấm lưu) game sẽ tự động thoát và đóng ứng dụng. Đặt là 0 sẽ không tự thoát. Lưu ý: chức năng này chỉ có tác dụng khi Auto chơi Kim Cương nhé!
Để thêm các chức năng và hoàn thiện bản hack game Avatar q250 v8.7.6 này thì nhà sãn xuất đã ra thêm các chức năng như sau:
-xóa bỏ các menu event+ tính năng hổ trợ từ meneu truớc đó
-Fix lỗi cho máy s60
-Auto tả lời câu hỏi tiếng anh và tiếng việt-kể cả câu hỏi có 2 câu tiếng anh cũng ok luôn nhá
-Bán vật nuôi thoãi mái
-sữa lỗi trong cửa hàng Fram cũng có thể bán vật nuôi
-Tạo thêm một menu nhanh trong khu giúp bạn có thể nhanh chóng trao đổi mua bán một cách đơn giản
Xem thêm nguồn game Hack avatar Q250 cho apk Tại Đây