Tôi thích sự ngẫu nhiên vẽ tranh tường để khám phá và thử nghiệm với công việc nghệ thuật của tôi để tìm cách thức mới để tạo ra hình ảnh Vẽ tranh tường tôi quyết định cho phép âm nhạc để kiểm soát tác phẩm nghệ thuật của tôi bằng cách vẽ tranh tường bản thân mình, và để cho bài hát chuyển thành phong trào mà không được hướng dẫn bởi cách làm việc trông. Vẽ tranh tường đã quay những nỗ lực của tôi và cho vào kênh Youtube của tôi để mọi người có thể nhìn thấy quá trình phía sau làm cho hình ảnh. Vẽ tranh tường muốn mọi người nhìn thấy công việc để có thể nghe các bài hát và xem làm thế nào nó đã tạo ra những mảnh ghép cuối cùng.
Vẽ tranh tường thiết kế nhân vật dựa trên bản phác thảo con gái 3 tuổi của tôi và làm nên những câu chuyện. Kết hợp tình yêu của chúng tôi cho các bản vẽ và trí tưởng tượng. Vẽ tranh tường đã quay lại những gì bắt đầu ra dự án nhỏ như là niềm vui cho vẽ tranh tường và cô ấy để làm lại với nhau thành một dự án kickstarter để biến nó thành một cuốn sách xuất bản của trẻ em. Vẽ tranh tường và tôi thích vẽ tranh và đến với những câu chuyện cho các nhân vật chúng tôi thiết kế. Vẽ tranh tường cũng làm như tôi đã nói, cô ấy có thể chỉ có ba, nhưng cô ấy là ông chủ! Vẽ tranh tường trong nửa nhiệm kỳ tôi muốn làm một cái gì đó với cô ấy nên tôi đã nhận ra một , và một số bút chì và chúng tôi bắt đầu vẽ với nhau. Vẽ tranh tường một cái gì đó và cho tôi biết nó là cái gì và tôi sẽ đi qua hình ảnh của mình với một cây bút, làm mịn ra các hình dạng và thêm bit của các chi tiết. Vẽ tranh tường đầu tiên chúng tôi cùng nhau là của một con khủng long! Vẽ tranh tường và ngay lập tức bắt đầu vẽ bức tranh tiếp theo của cô cho tôi để vẽ lên trên.