Trong hoạt động nhân sự nội bộ, Doanh nghiệp Việt đang ngày càng tập trung hơn đến các vấn đề mang tính định hướng như: kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong từng giai đoạn kinh doanh, chiến lược tuyển dụng các vị trí lãnh đạo cao cấp, xây dựng cơ chế đánh giá nhân viên… Bởi vì đây là những vấn đề cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp.

Đối với các hoạt động mang tính thực thi, các doanh nghiệp thường có xu hướng sử dụng những dịch vụ thuê ngoài. Trong số đó có thể kể đến hoạt động tính lương hay các vấn đề liên đến thuế, bảo hiểm đang dần được chuyển giao cho các đối tác bên ngoài có uy tín thực hiện.Bà Châu Thị Bé – Phó Tổng giám đốc Công ty Tư vấn nguồn nhân lực Nhân Việt cho biết: “Trong thời kì kinh tế hội nhập hiện nay, áp lực cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn. Nhà quản trị không nên tiêu tốn nhiều thời gian cho các hoạt động mang tính vận hành, mà chuyên tâm vào các hoạt động hoạch định chiến lược, yếu tố sống còn cho sự tồn tại & phát triển của doanh nghiệp”

Tính lương ngoài – Giải pháp cắt giảm chi phí dich vu thue ngoai nhan su và gánh nặng hành chính

Hoạt động tính lương bao gồm rất nhiều hoạt động như: Tính toán việc chi trả lương tháng; Đăng kí bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho các cơ quan chức năng; Tính toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế... Hàng tháng, các doanh nghiệp phải dành nhiều thời gian giao dịch với các tổ chức chính quyền như Sở Lao động, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm.

Ngoài ra, Doanh nghiệp cũng không phải đau đầu về những vấn đề quan trọng khác như: sự rò rỉ thông tin, tính bảo mật, làm việc với cấp chính quyền có liên quan để giải quyết các thủ tục giấy tờ... Nhờ đó, nhà quản trị sẽ có nhiều thời gian hơn tập trung cho các kế hoạch kinh doanh chiến lược nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và phát triển trong tương lai.

Lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ tính lương ngoài không đơn giản

“dịch vụ tính lương ngoài trông thì đơn giản nhưng lại rất phức tạp và khó khăn vì liên quan đến vấn đề nhạy cảm nhất là lương”

Tham khảo nguồn IDC Vietnam