Khi các bạn tai game ba thien ha ve may tinh và khởi tạo game, 5 quốc gia đều chỉ có 1 thành trì là Đô Thành, các thành trì khác đều bị Hoàng Cân chiếm lĩnh hết, các thành viên của Quốc gia cần tập hợp lại để có đủ sức mạnh để tiêu diệt Hoàng Cân tranh đoạt thành trì.


Hoạt động Quốc Chiến

1. Tuyên chiến :

  • Thời gian diễn ra Quốc Chiến là 20:00 - 22:00 hàng ngày, Quốc vương, Thừa tướng, Tướng Quốc của quốc gia có thể tuyên chiến với các thành trì địch ở lân cận. Mỗi lần tuyên chiến sẽ tiêu tốn 1 Chiến Thư, không đủ Chiến Thư sẽ không thể tuyên chiến.
  • Quốc vương, Thừa tướng, Đại tướng quân có thể thông qua nút "Tuyên chiến" ở giao diện quốc gia để tuyên chiến với các thành trì khác, mục tiêu tuyên chiến cần phải là thành trì ở lân cận thuộc các quốc gia khác
  • Sau khi Quốc Vương tuyên chiến với thành trì, thì thành trì tuyên chiến sẽ ở trạng thái bốc khói trên bản đồ thế giới.

2. Tạo điểm hồi sinh :
Sau khi tuyên chiến thành công, thành trì tuyên chiến sẽ bắt đầu cho khởi tạo điểm hồi sinh của quốc gia mình. Khoảng chừng 10 phút sau (thời gian khởi tạo tuỳ vào ảnh hưởng của khoa kỹ quốc gia) điểm hồi sinh được tạo thành công thì Quốc Chiến sẽ được bắt đầu. Quá hấp dẫn phải không nào các bạn, hãy nhanh tay tải game bá thiên hạ về máy tính để trải nghiệm nếu các bạn không có smartphone.
3. Diệt Vệ Quân :

  • Nếu không thuộc thời gian quốc chiến, Vệ Quân và Đô đốc đều là vô địch cả, chỉ có trong quốc chiến, sau khi điểm hồi sinh được khởi tạo thì Vệ Quân mới có thể bị đánh bại.
  • Sau khi tạo thành công điểm hồi sinh, 4 Vệ Quân bố trí ở 4 cổng thành của thành trì địch sẽ bị tấn công, sau khi hạ được Vệ Quân của địch thì sẽ được thay thế và làm mới bằng Vệ Quân của nước mình. 4 cổng thành của mỗi thành trì đều được bố trí 1 Vệ Quân.
  • Nhưng không phải là tiêu diệt được Vệ Quân rồi là có thể yên tâm. Sau khi Vệ Quân bị giết, cửa thành đó sẽ cho làm mới Vệ Quân của nước tấn công ngay lập tức. Nếu bên thủ chiếm được 3 Vệ Quân thì Đô đốc sẽ được khôi phục lại trạng thái vô địch.

4. Hạ Đô Đốc :
  • Vị trí của Đô Đốc là ở giữa thành, sau khi hạ được 2 Vệ Quân là có thể tấn công Đô Đốc, khi hạ được Đô Đốc là coi như chiếm được thành trì đó.
  • Nếu không hạ được Đô Đốc thì Quốc chiến sẽ tự động đóng lại sau khi mở được 30 phút, lúc này phía thủ thành chiến thắng.
  • Khi có từ 2 quốc gia trở lên cùng tấn công 1 thành trì, sau khi Vệ Quân bị tiêu diệt, thì quốc gia nào gây ra sát thương cao hơn cho Vệ Quân đó thì cửa thành đó sẽ được làm mới bằng K Vệ Quân của quốc gia đó. Khi Đô Đốc bị giết, quốc gia nào gây ra sát thương cao hơn cho Đô Đốc thì thành trì sẽ thuộc về quốc gia đó.

Phần thưởng
Sau khi Quốc Chiến kết thúc, phần thưởng của Quốc Chiến sẽ được tính toán theo số người bạn đã giết trong Quốc Chiến, lượng HP giết Vệ Quân, Đô Đốc.


Khi nhận được phần thưởng quốc chiến, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được 1 mail quốc chiến, trong đó sẽ ghi nhận kết quả quốc chiến của bạn và phần thưởng mà bạn nhận được. Tai game ba thien ha ve dien thoai và tìm hiểu thêm nhé các bạn.