ĐỐI TƯỢNG:

Tất cả mọi đối tượng là Nhân Viên - Công Nhân - Tự Kinh Doanh... tuổi từ 20 - 60 đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Tp.HCM

LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH: 1,66% - 2,95% (tùy hồ sơ).

ĐIỀU KIỆN VAY (Một trong các điều kiện sau)

- Lương bình quân 3 tháng gần nhất từ > 3tr

- Hóa đơn tiền điện 3 tháng mỗi tháng từ >300

- Có bảo hiểm nhân thọ hàng năm đóng phí > 3tr.

- Có hợp đồng vay ngân hàng khác thời gian > 5 tháng, không có nợ quá hạn

- Có giấy phép kinh doanh > 6 tháng, thu nhập > 3tr

HỒ SƠ: Cực kì đơn giản gồm có:

- 1 hộ khẩu photo nguyên cuốn ngay cả những trang trắng (HK tỉnh K CẦN XIN TẠM TRÚ)

- 1 tấm hình 3x4.

- 1 CMND photo.

.

1. Vay theo lương:

- Sao kê 3 tháng lương gần nhất nếu là lương chuyển khoản, hoặc giấy xác nhận 3 tháng lương gần nhất nếu trả lương bằng tiền mặt

- Hợp đồng lao động (nếu sao kê có tên công ty thì không cần HĐLĐ), hoặc giấy xác nhận công tác của công ty.

.

2. Vay theo hóa đơn tiền điện:

- Hóa đơn tiền điện 3 tháng gần nhất (mỗi tháng đều phải TỪ 300 ngàn, không lấy trung bình).

.

3. Vay theo Hợp đồng bảo hiểm:

- Hợp đồng bảo hiểm.

- Biên lai/xác nhận quá trình đóng phí của 1 kỳ phí năm, 2 kỳ phí quý hoặc 6 kỳ phí tháng (có mộc tròn).

.

4. Vay theo Hợp đồng vay ngân hàng khác:

- Hợp đồng tín dụng (chấp nhận bản không có mộc)

.

5. Vay theo Giấy phép kinh doanh:

- Giấy phép kinh doanh > 6 tháng

.

Hỗ Trợ khách hang Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Tp.HCM

.

Ai có nhu cầu liên hệ: 0982.954.651

Chủ đề cùng chuyên mục :