Ống thép phi 168 x 3.96 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 4,78 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 5.16 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 5,56 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 6.35 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 7.11 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 8.18 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 8.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 9,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 10,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 11 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 11,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 12 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 12,5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 168 x 30 ly x (6.000mm-12.000mm)

CÔNG TY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT

Địa chỉ: 21A/E4 KDC Thuận Giao, KP Bình Thuận 2, P Thuận Giao, TX Thuận An, T Bình Dương

http://truongthinhphat.vn

Fax : 06503 719 123

Hotline : 0916.415.019 Mr Đức

Mail: theptruongthinhphat@gmail.com

Chủ đề cùng chuyên mục :