Link chi tiết:http://webxoso.net/MB/PR/DB/All.aspx THỬ NGHIỆM ĐẦU TƯ LÔ TÔ, ĐẶC BIỆT
MỤC ĐÍCH
Thử nghiệm tính hiệu quả của việc đầu tư vào lô tô, đặc biệt.

MỤC TIÊU
Kiếm thêm thu nhập hàng tháng, không để làm giàu.

YÊU CẦU
- Vốn: 30.000k (30 triệu).
- Mỗi tháng lãi khoảng 30% vốn.

THỜI HẠN
Duy trì thử nghiệm liên tục cho đến khi đang còn vốn.

CHƠI GÌ?
Chơi cả lô tô và đặc biệt, miễn là thấy có hiệu quả.

CÁCH CHƠI
- Thay đổi, điều chỉnh thường xuyên về cả con số và vào tiền.
- Không nhất thiết ngày nào cũng chơi, nếu cảm thấy không an toàn thì nghỉ.

QUAN ĐIỂM
- Chiến thắng có nghĩa là kiếm được tiền.
- Chơi bao số không quan trọng, miễn là có lãi.

LƯU Ý
- Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trước 18h00' hằng ngày.
- Thử nghiệm để kiểm tra hiệu quả, thận trọng khi tham khảo.
- Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì liên quan đến việc tham khảo của các bạn (nếu có).BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 01/01/2015

01/01: Loto 04 40 08 80 28 82 x 2 điểm, 01 10 12 21 x 5 điểm
Đặc biệt: 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 x 10k
Tổng chi: 698k
Win loto 80 x 2 điểm, 01 x 5 điểm
Tổng thu: 560k
Vốn: 30.000k (560k - 698k) = 29.862k
02/01: Loto 10 50 x 2 điểm, 04 40 28 82 x 4 điểm, 12 21 x 10 điểm
Đặc biệt: 21 29 33 38 83 88 68 86 x 10k
Tổng chi: 1000k
Win loto 04 x 4 điểm
Tổng thu: 320k
Vốn: 29.862k (320k - 1000k) = 29.182k
03/01: Loto 02 20 06 60 07 70 33 88 x 2 điểm
10 50 x 4 điểm, 28 82 x 8 điểm, 12 21 x 20 điểm
Đặc biệt: 02 20 07 70 33 38 83 88 49 94 x 20k
Tổng chi: 1902k
Win loto 06 33 x 2 điểm, 10 x 4 điểm
Tổng thu: 640k
Vốn: 29.182k (640k - 1902k) = 27.920k
04/01: Loto 02 20 07 70 x 4 điểm, 28 82 x 16 điểm, 12 21 x 50 điểm
Đặc biệt: 02 20 07 70 33 38 83 88 49 94 x 20k
Tổng chi: 3420k
Win loto 70 x 4 điểm, 28 82 82 x 16 điểm, 21 x 50 điểm
Tổng thu: 8160k
Vốn: 27.920k (8160k - 3420k) = 32.660k
05/01: Loto 01 10 03 30 06 60 x 2 điểm, 02 20 x 5 điểm
Đặc biệt: 01 10 02 20 07 70 79 97 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 x 10k
Tổng chi: 686k
Win loto 01 x 2 điểm, 02 20 x 5 điểm
Win đặc biệt 01 x 10k
Tổng thu: 1890k
Vốn: 32.660k (1890k - 686k) = 33.930k
06/01: Loto 00 05 50 55 02 20 26 62 x 2 điểm, 03 30 x 4 điểm, 06 60 x 5 điểm
Đặc biệt: 00 10 02 20 07 70 79 97 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 x 10k
Tổng chi: 962k
Win loto 05 55 x 2 điểm, 30 x 4 điểm
Tổng thu: 640k
Vốn: 33.930k (640k - 962k) = 33.608k
07/01: Loto 01 10 57 75 58 85 59 95 67 76 x 2 điểm,
00 50 02 20 26 62 x 4 điểm, 06 60 x 15 điểm
Đặc biệt: 10 02 20 07 70 79 97 59 95 89 98 57 , kép =, kép lệch x 10k
Tổng chi: 2022k
Win loto 85 85 76 x 2 điểm, 02 x 4 điểm
Tổng thu: 800k
Vốn: 33.608k (800k - 2.022k) = 32.386k
08/01: Loto 30 80 15 51 79 97 x 2 điểm, 01 10 57 75 59 95 x 4 điểm,
00 50 26 62 x 8 điểm, 06 60 x 50 điểm
Đặc biệt: Đầu 8 x 20k, đuôi 8 x 10k, tổng 3 x 20 k, 80 x 50k, 30 66 33 x 10k.
Tổng chi: 4444k
Win loto 01 75 x 4 điểm, 62 x 8 điểm
Tổng thu: 1280k
Vốn: 32.386k (1.280k - 4.444k) = 29.222k
09/01: Loto 30 80 15 51 79 97 x 4 điểm, 59 95 x 8 điểm, 06 60 x 150 điểm
Đặc biệt: Đầu 8 x 20k, đuôi 8 x 10k, tổng 3 x 20 k, 80 x 50k, 66 33 x 10k, 30 59 95 16 61 x 30k.
Tổng chi: 8.494k
Win loto 79 x 4 điểm, 06 x 150 điểm
Tổng thu: 12.320k
Vốn: 29.222k (12.320k - 8.494k) = 33.048k
10/01: Loto 15 51 x 8 điểm, 59 95 x 20 điểm
Đặc biệt: Đầu 8 x 20k, đuôi 8 x 10k, tổng 3 x 20 k, 77, 80 x 50k, 59 95 x 20k, kép = x 20k
Tổng chi: 2.128k
Win loto 59 59 59 95 x 20 điểm
Win đặc biệt 95 x 20k
Tổng thu: 8.260k
Vốn: 33.048k (8.260k - 2.128k) = 39.180k

Sau 10 ngày lãi 9.180k ~ 30% vốn, đạt mục tiêu đề ra
Những ngày còn lại của tháng có thể đánh văn nghệ thong thả

11/01: Loto 06 60 14 41 x 2 điểm, 15 51 x 5 điểm
Đặc biệt: 01 10 06 60 33 99 x 00k
Tổng chi: 474k
Win loto 60 x 2 điểm
Tổng thu: 160k
Vốn: 39180k (160k - 474k) = 38.866k
12/01: Loto 05 50 06 60 07 70 14 41 15 51 16 61 x 5 điểm
Đặc biệt: 01 10 06 60 07 70 16 61 x 20k
Tổng chi: 1.540k
Win loto 05 50 15 x 5 điểm
Tổng thu: 1.200k
Vốn: 39.180k (1.200k - 1.540k) = 38.526k
13/01: Loto 01 10 06 60 07 70 14 41 16 61 35 53 x 5 điểm
Đặc biệt: 01 10 06 60 07 70 25 52 16 61 88 33 38 83x 20k
Tổng chi: 1520 k
Win loto 60 41 41 16 x 5 điểm
Tổng thu: 1.600k
Vốn: 38.526k (1.600k - 1.520k) = 38.606k
14/01: Loto 28 82 x 5 điểm, 07 70 35 53 89 98 x 10 điểm
Đặc biệt: kép bằng, kép lệch x 20k, 24 x 10k
Tổng chi: 2.020 k
Win loto 35 89 x 10 điểm
Win đặc biệt 88 x 20k
Tổng thu: 3.460k
Vốn: 38.606k (3.460k - 2.020k) = 40.046k
15/01: Loto 03 30 14 41 23 32 57 75 58 85 x 2 điểm
28 82 x 5 điểm, 07 70 x 15 điểm
Đặc biệt: 31 36 x 20 k, 13 18 63 68 81 86 58 85 49 94 x 10k
Tổng chi: 1.520 k
Win loto 75 58 x 2 điểm, 28 28 28 82 x 5 điểm, 07 x 15 điểm
Tổng thu: 3.120k
Vốn: 40.046k (3.120k - 1.520k) = 41.646k

Sau 15 ngày lãi 11.646k ~ 39% vốn, đã vượt mục tiêu đề ra

Link chi tiết:http://webxoso.net/MB/PR/DB/All.aspx

Chủ đề cùng chuyên mục :