Sổ cái là gì? đó là thuật ngữ rất phổ cập đối với các người làm kế toán. tuy vậy vẫn còn nhiều người chưa hiểu sâu về thuật ngữ này. Trong Post bài viết này, C.ty ứng dụng FAST sẽ giải đáp về định nghĩa sổ cái là gì cũng tương tự những vấn đề thúc đẩy đến sổ cái.

Sổ cái hay còn được gọi là sổ kế toán tổng hợp, sử dụng để tổng hợp các nghiệp vụ tài chính phát sinh dựa trên trương mục kế toán. Đây Có thể là tài sản, lệch giá, vốn chủ đầu bốn, Chi phí sản xuất...

Với mỗi tài khoản sẽ đc mở một hoặc nhiều trang trong sổ cái nhằm mục đích ghi chép thông tin theo niên độ tháng/năm/quý.

Kết luận, sổ cái là sổ kế toán tổng hợp, đc dùng để biên chép mọi thông tin giao dịch của công ty trên từng account. những số liệu trong sổ cái sẽ đc người phụ trách tổng hợp lại, tới cuối mỗi kỳ sẽ khóa lại. ưng chuẩn đó, doanh nghiệp sẽ phản chiếu được thực trạng marketing, tài sản đang có. đồng thời, Có thể dùng số liệu này để kiểm tra sự chênh lệch và nắm đc thực trạng tổng quát nhất.

Điểm sáng của sổ cái
lúc bắt đầu làm việc với sổ cái, kế toán cục cần hiểu biết được những đặc điểm cơ bản của loại sổ này để triển khai đúng yêu cầu:

Rất có thể mở linh hoạt một hoặc nhiều trang liên tiếp and liền kề trong sổ cái. mục đích để biên chép toàn diện, khoa học trong niên độ kế toán.

Sổ cái được mở cho từng tài khoản khác biệt Tại doanh nghiệp.

Mọi số liệu về đầu kỳ, cuối kỳ hoặc cô động đều được biên chép đúng mực, hoàn toản trong sổ cái tài khoản.

Thông tin sẽ đc hệ thống hóa dựa theo từng đối tượng hoặc theo account mở sổ.

Sổ cái đc xem như cuốn lịch sử biểu thị sự phát triển của công ty.

Sổ cái cho phép mở bất cứ loại trương mục nào.

Sổ cái kế toán có ý nghĩa gì?
Sổ cái mang tới các ý nghĩa cần thiết như sau:

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn hoặc đặt mua Phần mềm kế toán vui lòng truy cập tại website: FAO