OMICRON – Cộng hòa Áo, là Nhà sản xuất hàng đầu thế giới về thiết bị thí nghiệm và các thiết bị chẩn đoán chuyên sâu. Thành lập từ năm 1984, cho đến nay sản phẩm của OMICRON đã có mặt ở trên 140 nước. Các sản phẩm của OMICRON đã được sử dụng để thí nghiệm các TBA 500 kV đầu tiên ở Việt Nam từ năm 1994


máy tạo dòng 1000A - T1000

I. CPC 100 là hợp bộ thí nghiệm điện nhất thứ đa năng thực hiện các hạng mục thí nghiệm chính cho các thiết bị điện và là hợp bộ thí nghiệm nhất thứ đầu tiên có khả năng thí nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61850


CPC 100 có thể đo điện trở một chiều (đến 100 A), tỷ số biến, từ hóa… của MBA, biến dòng điện, biến điện áp, động cơ, máy phát và điện trở tiếp xúc (đến 400 A) của máy cắt, DCL… CPC 100 cũng có thể thí nghiệm các rơle quá dòng, điện áp, tần số.
https://patek.com.vn/products/may-thu-cao-ap-kep-hvts-70-50-ac50kv-dc70kv

Khi CPC 100 kết hợp với các khối mở rộng như CP TD12 / CP TD15, CP TC12, hợp bộ trở thành hợp bộ thí nghiệm máy biến áp hoàn chỉnh (đo tổn hao điện môi tgd, hệ số điện môi, cosφ của dầu cách điện…), còn khi kết hợp với CP CU1, hợp bộ trở thành hợp bộ đo thông số cáp, đường dây, điện trở tiếp địa của các trạm điện và NMĐ lớn, đo điện áp bước, điện áp tiếp xúc (touch voltage). Và CPC 100 kết hợp với CP CB2 trở thành máy tạo dòng 2000 A có công suất đến 4900 VA.

Ngoài ra hợp bộ CPC 100 còn có thêm nhiều phụ kiện khác phục vụ thí nghiệm Máy phát, động cơ, MBA công suất lớn, GIS, tụ bù và kháng điện,…

1. Thí nghiệm tất cả các hạng mục của máy biến áp
Đo tổn hao không tải của MBA ở điện áp lên tới 2 kV;OMICRON Primary_2
Đo tỷ số biến, xác định tổ đấu dây và cực tính bằng phương pháp: đặt điện áp AC 2kV lên cuộn cao áp và đo điện áp ở cuộn hạ áp qua đầu vào V1 AC 300V, cấp chính xác ±0,1%;Đo tự động cùng với bộ đấu nối CP SB1 cho 3 pha MBA: Chỉ cần một lần đấu nối, có thể thí nghiệm tự động các hạng mục: đo tỷ số biến, điện trở cuộn dây, kiểm tra nấc phân áp trong các máy biến áp 3 pha. Tự động xác định tổ đấu dây của MBA. Khử từ dư cho MBA. Phân tích bộ chuyển nấc OLTC bằng các thông số slope và ripple. Tích hợp tính năng điều khiển bộ chuyển nấc OLTC. Có chức năng tự động qui đổi giá trị điện trở đo được theo nhiệt độ;
Dòng 6 ADC với điện áp 65V, hoặc đo ở dòng 100 ADC (với bộ bảo vệ CP SA1) với điện áp 6,5V, dải đo 10 mW…1 W hoặc 0,2 W…20 kW, ccx: ±0,5%;
Đo tổng trở ngắn mạch;
Đo điện dung, góc tổn hao điện môi tang delta (thay đổi tần số từ 15-400 Hz), cosj, P, Q khi kết hợp với CP TD12 / CP TD15 cho: Cuộn dây máy biến áp và Sứ đầu vào;
Đo trở kháng dò: Z và j, R và XL, hoặc R và L thông qua thẻ Sequencer với đầu ra 6A/130V, đầu vào V1 AC 300V;
Đo hằng số điện môi và tg delta/hệ số công suất của dầu cách điện: CP TC12.
Thông số kỹ thuật chính:

+ Tạo dòng thí nghiệm AC: 0…800 A; ccx: 0,1%; 4800 VA; 15…400 Hz.

+ Tạo dòng 1 chiều để đo điện trở tiếp xúc: 0…400 A; ccx: 0,2%; 2600 VA.

+ Tạo dòng 1 chiều để đo điện trở cuộn dây: 6 A hoặc 100 A (với SA1).

+ Điện áp đầu ra : 0…12kV AC; 2500 VA; 15…400 Hz

+ Dải điện dung đo : 1pF…3mF, Cấp chính xác: < 0,05% giá trị đọc + 0,1pF

+ Dải đo tang d : 0…10%, Cấp chính xác: < 0,1% giá trị đọc + 0,005%

+ Dải đo hệ số công suất cosj: 0…10%, Cấp chính xác: < 0,1% giá trị đọc + 0,005%"


https://patek.com.vn/