Thủ tục thành lập công ty môi giới bất động sản

Luật sư chúng tôi hướng dẫn khách hàng thành lập công ty môi giới Bất động sản như sau:


1/ Dịch vụ môi giới Bất động sản:

- Kinh doanh dịch vụ bất động sản là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.

- Môi giới Bất động sản là làm trung gian trong việc đàm phán, ký hợp đồng kinh doanh bất động sản và được hưởng thù lao, hoa hồng theo hợp đồng môi giới bất động sản.

- Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

- Môi giới Bất động sản có thể hoạt động dưới hình thức cá nhân hoặc tổ chức.2/ Hồ sơ thành lập công ty môi giới Bất động sản:

- Lập hồ sơ thông thường tùy theo từng loại hình doanh nghiệp.

- Chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản.

- Quyết định bổ nhiệm + hợp đồng lao động đối với người có chứng chỉ môi giới Bất động sản.

- Các tài liệu khác theo yêu cầu nếu có.3/ Thủ tục thực hiện:

- Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư địa phương.

- Thời gian thực hiện: 7 ngày làm việc

- Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Xem thêm: http://www.chungchibatdongsan.com/

Chủ đề cùng chuyên mục :