1. Chuyển đổi số là gì?

Khó có được một định nghĩa rõ ràng và cụ thể về chuyển đổi số, bằng vì quá trình ứng dụng chuyển đổi số sẽ có sự khác biệt ở từng lĩnh vực khác nhau.


Theo công ty Nghiên cứu và trả lời công nghệ thông tin Gartner, chuyển đổi số là việc vận dụng công nghệ trong thay đổi mô hình kinh doanh của công ty, từ đấy tạo thêm rất nhiều cơ hội và giá trị mới, giúp doanh nghiệp gia tăng tốc độ lớn mạnh và đạt doanh số tốt hơn.


Còn theo Microsoft, chuyển đổi số chính là tái cấu trúc tư duy trong kết hợp giữa dữ liệu, trật tự và con người nhằm tạo ra khá nhiều giá trị mới.


Những chuyên gia bàn về đổi khác số, Kinh tế số, cách mạng nền công nghiệp 4.0,… “Theo cách thức của thầy bói xem voi, ông tóm được cái đuôi thì bảo là AI (trí tuệ nhân tạo), ông sờ cái tai thì bảo Big Data (dữ liệu lớn), ông sờ chân thì nói Cloud Computing (Điện toán đám mây), ông sờ chỗ nào ko biết nhưng có rất nhiều lông thì hét toáng lên là Internet of Things (Internet cho vạn vật) khá nhiều thế cơ mà, ông bình tĩnh hơn thấy con voi tự đi thì đoán là Automation (tự động hoá)”>>> Tham khảo thên: https://www.matbao.net/tin-tuc/chuyen-doi-so-la-gi-loi-ich-cua-chuyen-doi-so-134098.html


Tổng hợp các cách suy nghĩ trên có thể định nghĩa chuyển đổi số một cách dễ hiểu và ngắn gọn như sau:


Chuyển đổi số (Digital Transformation) là sự tích hợp đầy đủ các công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của 1 công ty, ứng dụng các công nghệ để thay đổi cách vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến các giá trị mới cho người dùng của doanh nghiệp.


Chuyển đổi số còn là sự thay đổi về văn hóa của doanh nghiệp, đòi hỏi công ty cần liên tục cập nhật, đổi thay theo những cái mới, và thoải mái chấp nhận những điều thất bại.


Đối với Việt Nam, “chuyển đổi số” còn được hiểu theo nghĩa là giai đoạn thay đổi mô hình công ty từ dạng truyền thống sang dạng công ty số. Dựa trên các ứng dụng công nghệ mới (Bigdata), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)…. Để thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình thực hiện, văn hóa của doanh nghiệp.>>> Xem thêm: https://www.matbao.net/tin-tuc/google-trends-la-gi-5-cach-su-dung-google-trends-hieu-qua-134095.html


Không chỉ giữ vai trò quan trọng tại các công ty mà chuyển đổi số còn có vai trò quan trọng trong khá nhiều ngành khác của xã hội như: Chính phủ, y học khoa học, truyền thông đại chúng….


“Chuyển đổi số” (Digital Transformation) có thể dễ bị nhầm lẫn với khái niệm “Số hóa” (Digitizing). Để phân biệt hai khái niệm này, có thể hiểu rằng “Số hóa” là giai đoạn hiện đại hóa, chuyển đổi những hệ thống thường xuyên sang hệ thống kỹ thuật số (chẳng hạn như chuyển từ tài liệu dạng giấy sang các file mềm trên máy tính, số hóa truyền hình chuyển từ phát sóng analog sang phát sóng kỹ thuật số…); trong lúc đó, “Chuyển đổi số” là khai thác những dữ liệu có được từ công đoạn số hóa, rồi ứng dụng các công nghệ để phân tích, chuyển đổi các dữ liệu đó và tạo ra những giá thành trị mới hơn. Có thể xem “Số hóa” như một phần của quá trình “Chuyển đổi số”.