Khu dân cư là gì? Điều này là 1 trong số câu hỏi được gửi nhiều tìm lời giải. và để giúp bạn trả lời chuẩn xác câu hỏi này, xem ngay bài viết bên dưới của Mỹ Toàn Corp để tìm hiểu.
Khu dân cư (trong Anh ngữ có nghĩa là Residential quarter/area): Đây là cụm từ dùng để chỉ một cộng đồng dân cư đang sinh sống ở một khu vực, một diện tích đất nhất định, nó bao gồm các hộ gia đình sinh sống trong xóm, thôn, bản,… Khu dân cư có thể đã xuất hiện từ lâu đời, nhưng hiện nay cũng có khá nhiều khu dân cư mới đang được hình thành trong xã hội với mục đích là phục vụ nhu cầu cuộc sống của loài người hoặc thực hiện theo quy hoạch.
Mỗi khu dân cư đều sẽ có cơ cấu địa giới, có tên gọi, cũng như số lượng dân sinh sống khá phong phú & khác biệt. Việc thiết kế, sắp xếp, sắp đặt, của mỗi khu dân cư cũng sẽ được thực hiện theo từng địa phương & theo mô hình thiết kế. Riêng về phần đất ở, quyền sử dụng đất có lúc này cũng có thể là chính chủ, có hoặc không có sổ đỏ.

Khu dân cư cũng là vị trí có đông người sinh sống, nó thường xuyên tập trung khá nhiều ở vùng đồng bằng nhất là ở những thành phố, đô thị do tại đây thường có điều kiện sống khá ổn định.
>>> Xem thêm về: Khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh
Theo nội dung ghi trong Khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2012/TT-BCA Bộ Công an ban hành quy định về khu dân cư như sau:
“Khu dân cư chính là một tập hợp người dân, hộ gia đình tập trung sinh sống trong một khu vực nhất định như: Thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, tổ dân phố, khóm, ..cùng những đơn vị dân cư khác tương ứng”.
Vậy trưởng khu dân cư là ai?
Cũng theo nội dung thông tư tháng 09/2017 của Bộ Nội vụ: Trưởng khu dân cư được định nghĩa là các trưởng ấp, khu vực, chính là những người nắm giữ chức vụ chủ trì, tụ tập hội nghị ở ấp, khu vực. & ấy cũng là người nắm giữ trọng trách tổ chức các công việc nằm trong phạm vị ấp, khu vực bởi vì người dân thống nhất & quyết định.

Cũng theo điều khoản này thì trưởng khu dân cư sẽ có nhiệm kỳ là khoảng 2,5 – 5 năm.
Quyền của Trưởng khu dân cư là:
  • Được đứng ra ký hợp đồng về các vấn đề xây dựng công trình của người dân sinh sống ở ấp, khu vực đã đóng góp kinh phí & được hội nghị tại ấp, khu vực thống nhất thông qua.
  • Có trọng trách và quyền hạn giải quyết công việc cho bộ phận cấp dưới.

>>> Tìm hiểu thêm về đất quy hoạch khu dân cư: https://mytoan.com.vn/khu-dan-cu-la-gi/
Đặc điểm của khu dân cư
Xét về mặt tổ chức, “khu dân cư” không được coi là cấp hành chính, dù cho nó tồn ở theo hình thức nào đi chăng nữa thì “khu dân cư” bây giờ vẫn có 3 đặc tính chung không phải tranh luận chính là:


– “Khu dân cư” là một loại cấu trúc cộng đồng bao gồm có: các gia đình tụ cư, sinh sống trong một phạm vi địa lý nhất định. Có 2 loại “khu dân cư” chính là một loại đã được tồn tại ổn định từ lâu, loại còn lại đang được hình thành, biến đổi… Tên, cơ cấu, số lượng dân cư ở khu dân cư sẽ tùy thuộc vào yêu cầu, sắp xếp, sắp đặt của từng địa phương.
– Đa số các hộ sinh sống ở “khu dân cư là gì” sẽ rất ít phụ thuộc theo huyết thống bởi vì các yêu cầu về cư trú nên người ta có mối quan hệ gắn bó với nhau trong đời sống sinh hoạt, lao động, tinh thần, giao tiếp, tư tưởng,…