trình tự chi tiết của vấn đề công chứng Hợp Đồng
thủ tục công chứng
Bước một. Tiếp thụ yêu cầu công chứng
 • bình chọn yêu cầu của luật pháp đối với bạn nam công chứng: tư nhân bắt buộc có năng lực hành động dân quá trình trọn vẹn (nếu ko sẽ không đồng ý đòi hỏi công chứng).
 • check giấy tờ trong hồ sơ công chứng:

trường hợp 1: giấy tờ trọn vẹn, đúng quy định thì thụ lý & ghi vào sổ công chứng.
tình huống 2. Hồ sơ gần đầy đủ thì đòi hỏi bổ sung..
Bước 2. Triển khai công chứng
trường hợp 1: trường hợp các bên có Hợp Đồng soạn trước
Công chứng cục bắt buộc check dự thảo HĐ
 • trường hợp giải quyết được yêu cầu thì chuyển đến đoạn tiếp theo.
 • trường hợp sai hay có vi phạm thì đòi hỏi sửa, giả dụ không sửa thì khước từ công chứng.

trường hợp 2: với HĐ công chứng viên biên soạn thảo theo đòi hỏi người công chứng
 • tình nhân cầu công chứng (2 bên mua sắm bán) đọc lại tất cả Hợp Đồng để check và xác thực vào HĐ.
 • tình nhân cầu công chứng ký vào đã trang của HĐ (việc ký nên triển khai trước mặt công chứng viên).
 • Công chứng cục đòi hỏi các bên bắn trình bản chủ yếu các giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu.
 • Ghi lời chứng, ký & đóng dấu.


https://bannhavungtau.com.vn/
các chú ý Lúc công chứng Hợp Đồng mua sắm bán đất
 1. phải công chứng Ở những doanh nghiệp công chứng trong khuôn khổ thức giấc nơi có nhà đất.
 2. đc công chứng Ở tổ chức công chứng: gồm có phòng công chứng (đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) và văn phòng công chứng (tư nhân). Việc công chứng Rất có thể được triển khai phía ngoài hội sở của tổ chức hành nghề công chứng trong tình huống nhân tình cầu công chứng là người cao tuổi yếu, không thể đi lại được…
 3. thời hạn công chứng:

 • không quá 02 ngày làm việc;
 • với Hợp Đồng, đơn hàng có content phức tạp thì thời gian công chứng Rất có thể kéo dài hơn song không thực sự 10 ngày làm việc.


giấy tờ kê khai nộp thuế và sang tay giấy chứng thực quyền dùng đất
các điều nên biết khi sang tay sổ đỏ
các kiểu giấy chứng nhận về nhà đất gồm: Giấy chứng nhận quyền dùng đất, Giấy chứng nhận quyền chiếm hữu nhà Tại & quyền dùng đất Tại, Giấy chứng thực quyền chiếm hữu nhà Ở, Giấy chứng thực quyền chiếm hữu tòa tháp xây dựng; Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà Ở & tài sản khác gắn sát với đất trong bài viết đc gọi tắt là Sổ đỏ.
Theo lao lý khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký bất định Tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ lúc đăng ký vào sổ địa hàng đầu (thủ tục đăng ký cô động bạn nam dân thường hay gọi là thủ tục sang tay Sổ đỏ).
lúc sang tên Sổ đỏ thì bộ phận quốc gia sẽ chứng thực việc chuyển nhượng vào trang 4 của Sổ đỏ, trong trường hợp trang 4 của Sổ đỏ không còn chỗ trống thì đc cấp Sổ đỏ mới.
lúc các đối tác lập Hợp Đồng chuyển nhượng được công chứng hay xác nhận & có hiệu lực thì theo HĐ các đối tác có bổn phận hàng đầu như sau:
 • bên chuyển nhượng (sau đây gọi là phía bán) có nghĩa vụ chuyển quyền sử dụng đất cho biết bên nhận chuyển nhượng (quyền sử dụng đất được ghi nhận trong Sổ đỏ – cần lúc bán cần chuyển Sổ đỏ chẩn đoán bên mua);
 • bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên mua) có trách nhiệm thanh toán chẩn đoán bên bán.

Dường như, trong HĐ các đối tác đc phép ký hợp đồng ai là người thực hiện việc sang tên Sổ đỏ, trường hợp không thỏa thuận thì bên mua sắm thường hay sẽ sang tên Sổ đỏ (chỉ khi Sổ đỏ đc sang tên thì người mua mới là người có quyền sử dụng đất & đc pháp luật xác nhận, bảo vệ).