Đơn vị sản xuất: Gạch Terrazzo, gạch trồng cỏ, gạch con sâu, gạch đá mài, gạch bê tông tự chèn, gạch trồng cỏ, gạch block, gạch xây không nung.

Liên hệ:
[img]file:///C:\Users\ADMINI~1.VLT\AppData\Local\Temp\msohtmlcl ip1\01\clip_image007.jpg[/img] gachviahe.vn[img]file:///C:\Users\ADMINI~1.VLT\AppData\Local\Temp\msohtmlcl ip1\01\clip_image001.jpg[/img] https://m.facebook.com/gachviahe.vn[img]file:///C:\Users\ADMINI~1.VLT\AppData\Local\Temp\msohtmlcl ip1\01\clip_image002.png[/img] https://www.youtube.com/watch?v=vBbX2j1LdOE[img]file:///C:\Users\ADMINI~1.VLT\AppData\Local\Temp\msohtmlcl ip1\01\clip_image003.png[/img] 08. 22 00 55 69- 0906 792 168[img]file:///C:\Users\ADMINI~1.VLT\AppData\Local\Temp\msohtmlcl ip1\01\clip_image004.jpg[/img] terrazzomythanh@mail.com/ mythanh@gachviahe.vn[img]file:///C:\Users\ADMINI~1.VLT\AppData\Local\Temp\msohtmlcl ip1\01\clip_image005.png[/img] Minhphuongpleiku[img]file:///C:\Users\ADMINI~1.VLT\AppData\Local\Temp\msohtmlcl ip1\01\clip_image006.jpg[/img] 60/44 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Q. 7, TP. HCM

[img]file:///C:\Users\ADMINI~1.VLT\AppData\Local\Temp\msohtmlcl ip1\01\clip_image006.jpg[/img] 35D Gò Nổi, KP. 3, P. Phú Hữu, Q. 9, Tp. HCM

Chủ đề cùng chuyên mục :