Dịch vụ xin Giấy phép đủ điều kiện bán buôn hóa chất
1.Các loại Giấy phép trong tạo ra, kinh doanh hóa chất
Giấy chứng nhận đủ điều kiện phát hành, bán buôn hóa chất phát triển, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.
Giấy phép tạo ra, buôn bán hóa chất hạn chế tạo ra, buôn bán trong lĩnh vực công nghiệp

>>>xem thêm: tư vấn xin giấy phép kinh doanh hoá chất2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phát hành, buôn bán hóa chất phát hành, bán buôn có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
2.1. Một số điều kiện quan trọng khi xin phép như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra cam kết an ninh về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;
Giấy xác nhận đăng ký bản cam đoan bảo vệ môi trường Do tổ chức có thẩm quyền cấp.

2.2. Điều kiện:
a. Điều kiện sản xuất:

Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ buôn bán được xây dựng nên theo lý lẽ của pháp luật, có ngành nghề tạo ra hóa chất;
Điểm bán vật chất – kỹ thuật: Nhà xưởng, kho tàng và trang bị công nghệ; Trang vật tư an ninh, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác; Trang thiết bị bảo hộ lao động; Trang thiết bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải; Phương tiện vận chuyển; Bảng nội quy về an ninh hóa chất;…. Phải phục vụ điều kiện cụ thể theo lý lẽ.Diện tích nhà xưởng, kho chứa phải đạt đòi hỏi theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nước nhà. Cơ sở tạo ra có đủ diện tích để bố trí dây chuyền tạo ra phù hợp với công suất thiết kế, đảm bảo các công đoạn sản xuất, phục vụ yêu cầu công nghệ;
Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách hoạt động phát hành hóa chất phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành hóa chất;

Người lao động phải được huấn luyện an ninh hóa chất gồm: Người đứng đầu đơn vị, cửa hàng phát triển, bán buôn và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận phát hành, bán buôn, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; Cấp phó của người đứng đầu được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an ninh hóa chất; Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an ninh hóa chất của cơ sở; Người trực tiếp giám sát về an ninh hóa chất tại nơi làm việc; người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất.


b. Điều kiện kinh doanh:
Là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ buôn bán được xây dựng nên theo lý lẽ của pháp luật, có ngành nghề bán buôn hóa chất;
Shop vật chất – kỹ thuật: Nhà xưởng, kho tàng và vật tư công nghệ; Trang trang bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống sét, phòng, chống rò rỉ, phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác; Trang vật tư bảo hộ lao động; Trang trang bị bảo vệ môi trường, hệ thống xử lý chất thải; Phương tiện vận chuyển; Bảng nội quy về an toàn hóa chất;…. Phải phục vụ điều kiện cụ thể theo lý lẽ. C) vị trí, diện tích kho chứa phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (công ty dịch vụ hóa chất e-chem)
Có cửa hàng hoặc địa điểm buôn bán, nơi bày bán cam đoan các yêu cầu về an ninh hóa chất, an ninh phòng, chống cháy nổ theo điều khoản của pháp luật;

Vật chứa, bao bì lưu trữ hóa chất phải bảo đảm được chất lượng và vệ sinh môi trường theo phép tắc của pháp luật; phương tiện vận chuyển hóa chất phải vâng lệnh theo quy định của pháp luật;
Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hóa chất hoặc sử dụng kho của cơ quan, cá nhân mua hoặc bán hóa chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an ninh hóa chất, an toàn phòng, chống cháy nổ;