Trường hợp bồi thường đất nằm trong lộ giới sở hữu sổ đỏ

Theo quy định về đền bù đất lộ giới đối với phần đất nằm trong lộ giới nhưng đã được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) thì lúc bị thu hồi sẽ được đền bù như sau:

Thứ nhất: Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 đối với những tư nhân, hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền dùng đất, nhà, các tài sản khác gắn liền hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam nhưng chưa được cấp thì lúc Nhà nước có lệnh thu hồi đất vì những mục đích như dựng công trình quốc phòng, an ninh, tăng trưởng kinh tế vì lợi ích quốc gia, sẽ được đền bù.


Thứ hai: Khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013 quy định rõ khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền đất hợp pháp bị thiệt hại về tài sản cũng sẽ được đền bù.

Như vậy, đất nằm trong lộ giới nếu đã được cấp sổ đỏ hoặc đủ điều kiện cấp giấy thì sẽ được bồi thường theo đúng quy định về đền bù đất lộ giới bao gồm cả đất và tài sản gắn liền đất hợp pháp.

Trường hợp đất nằm trong lộ giới không có sổ đỏ

Đối với phần đất nằm trong lộ giới nhưng không sở hữu sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện để cấp giấy chứng (sổ đỏ) thì theo quy định về bồi thường đất lộ giới sẽ được xử lý như thế nào?

• Tại Khoản 1, 2 Điều 12 Luật đất đai 2013 các hành vi cố ý lấn, chiếm đất đai và vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được ban bố và bị cấm trước đó.

• Khoản 3 Điều 82 Luật đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất nhưng tiến hành đền bù nếu như đất ấy không vi phạm Luật đất đai 2013.

• Căn cứ theo Khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013 thì Nhà nước chỉ tiến hành bồi thường các tài sản gắn liền đất hợp pháp khi bị thu hồi. Tài sản hay bất kì dự án nào xây trên đất lấn chiếm thì đều được xem là tài sản không hợp pháp.

Nếu vẫn còn thắc mắc về quy định bồi thường về đất lộ giới bạn có thể liên lạc nhà lộc phát để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ nhé!

Chủ đề cùng chuyên mục :