Đá chủ: Emerald thiên nhiên 4.05 cts
Đá cài: Kim cương
Ổ: Vàng trắng 18K
Giá: Inbox