Bài thi gồm 20 câu, thi trong 25 phút liên quan tới nhiều chủ điểm ngữ pháp khác nhau phù hợp với người học tiếng anh ở trình độ trung cấp.
(Đã test thành công trên điện thoại, các bạn có thể dùng điện thoại để tham gia trắc nghiệm online nhé! )

[hr]
http://vnd365.com/de-thi-tieng-anh-trinh-de-6.html

Chúc các bạn làm bài tốt!

Đề số 7: http://vnd365.com/de-thi-tieng-anh-trinh-de-7.html

Đề số 2: http://vnd365.com/de-thi-tieng-anh-trinh-de-2.html

Đề số 5: http://vnd365.com/de-thi-tieng-anh-trinh-de-5.html

Đề số 4: http://vnd365.com/de-thi-tieng-anh-trinh-de-4.html

Đề số 3: http://vnd365.com/de-thi-tieng-anh-trinh-de-3.html

Đề số 1: http://vnd365.com/de-thi-tieng-anh-trinh-de-1.html

Chủ đề cùng chuyên mục :