Ngày 24/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Qua các năm tổ chức, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành sinh hoạt văn hóa thường niên, được cộng đồng đón nhận và tôn vinh.


Ngày Sách Việt Nam đã góp phần phát triển phong trào đọc sách trong mọi tầng lớp nhân dân - Ảnh 1.
Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 thu hút sự tham gia và hưởng ứng của đông đảo người dân. (Ảnh: Lan Anh)

Theo Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên phạm vi toàn quốc của Bộ Thông tin và Truyền thông, các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 đã được mở rộng quy mô hoặc đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với từng khu vực, địa bàn. Hình thành những mô hình tổ chức Ngày Sách Việt Nam lan tỏa giá trị nhân văn và có ý nghĩa giáo dục tích cực cho xã hội.

Trong hệ thống trường học, các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức gắn liền với Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, nhằm xây dựng không gian văn hóa, tạo lập môi trường đào tạo thân thiện, lành mạnh để học sinh, sinh viên có điều kiện giao lưu học tập, tích lũy tri thức, góp phần thực hiện tốt phong trào "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực".

Trong hệ thống thư viện công cộng, 100% thư viện tỉnh, thành phố tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 với các hoạt động đa dạng, phong phú, bổ ích. Trong tháng 4/2019, 13 thư viện tỉnh được tài trợ xe thư viện lưu động đã tổ chức hàng chục chuyến xe thư viện lưu động đến với các trường học, khu dân cư ở vùng khó khăn, các đồn biên phòng, đơn vị quân đội... phục vụ hàng chục nghìn lượt người dân đến đọc sách.

Bên cạnh đó, các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 được tổ chức trong hệ thống an ninh, quốc phòng và các bộ, ngành ở Trung ương cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức, đạt được hiệu quả cao. Nhiều Tủ sách chuyên ngành được thành lập góp phần phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Theo đánh giá chung, việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 đã tiếp tục tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của xã hội về ý nghĩa, giá trị của sách và việc đọc sách trong đời sống cộng đồng. Qua các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam đã góp phần tạo lập, hình thành nên những giá trị văn hóa từ gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể, mà minh chứng rõ nhất là sự hình thành và phát triển của hệ thống tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp…, từ đó hình thành nét đẹp văn hóa được cộng đồng đón nhận và tôn vinh.

Hằng Đinh