Trong vài thập kỷ qua, các doanh nghiệp đã tiêu dùng phần mềm tự động hóa buôn bán sáng tạo để đạt được hiệu quả hoạt động, nâng cao năng suất và đạt thừa hưởng nhuận. Để đạt được điều này, những doanh nghiệp cần tự động hóa và hợp lý hóa hoạt động của mình qua các bộ phận và chức năng khác nhau như nguồn vốn, kế toán, nhân sự, sản xuất, điều hành nguyên liệu, quản lý chất lượng, sản xuất và bán hàng; hay đề cập phương pháp khác là tiêu dùng hệ thống ERP trong chuỗi cung ứng của mình.

Vậy chuỗi cung cấp là gì?
Hệ sinh thái chuỗi cung cấp thường bao gồm các dịch vụ, dịch vụ, nhà sản xuất, nhà bán sỉ và người dùng. Một hệ thống ERP quan tâm đến các khía cạnh vật lý của nguồn cung bao gồm lưu trữ và chuyên chở và khía cạnh thị trường của việc quản lý hiệu quả nhu cầu và sản xuất để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Hệ thống ERP giàu tính năng khiến cho nâng cao giá trị cho đông đảo chuỗi bắt đầu từ sắm sắm nguyên liệu đến sản xuất sản phẩm của quý khách. 1 Biện pháp ERP hiệu quả kết hợp và tích hợp ba luồng chính: luồng vật liệu, luồng thông tin và luồng tài chính.
1. Mang việc chuẩn bị nhu cầu và kế hoạch
1 hệ thống ERP dành cho quản lý chuỗi cung cấp với thể tự động tạo ra nhu cầu lúc nhận được đơn đặt hàng. ERP mang thể hợp lý hóa quản lý chuỗi sản xuất bằng phương pháp tạo dựng kế hoạch công tác hiệu quả. Do vậy, các giám sát viên mang thể biết trong thời gian thực những tài nguyên nào đang được tiêu thụ và tài nguyên nào được dùng. Điều này giúp họ lên kế hoạch ngày giao sản phẩm. Cung ứng lý tưởng nên khởi đầu khi hàng tồn kho và nguyên liệu tất cả. Hệ thống ERP đảm bảo rằng những chính sách phân phối phù hợp sở hữu nhu cầu, việc bổ sung được thực hiện đúng thời khắc và hàng tồn kho bị nghiêng.
2. Mang việc xuất nhập hàng hóa
trong khoảng việc xử lý tài nguyên cung cấp và kho tới quản lý công đoạn chuyên chở và thực hành, hệ thống ERP cáng đáng phần lớn các yếu tố của chuỗi cung ứng. Một số tác vụ thủ công như giao du có nhà cung cấp và nhà sản xuất và theo dõi thông tin giao thông mang thể dễ dàng được tự động hóa sở hữu ERP.
>>> Tìm hiêu: phần mềm quản lý nhân sự
3. Với thời kỳ sản xuất
Để chuẩn bị sản xuất, hệ thống ERP tính toán nguyên vật liệu cho từng sản phẩm, kèm theo đấy là định giá để đáp ứng dự trù kinh phí phân phối. Sau lúc bắt đầu sản xuất, đông đảo các giấy tờ cho máy móc và tài nguyên lao động được tạo và cập nhật theo thời gian thực. Phần đông các tài liệu vận tải được ghi lại duyệt y hệ thống ERP để quản lý chuỗi sản xuất phù hợp, cái bỏ những lỗi do trật tự tay chân. Hệ thống sở hữu thể đảm bảo rằng các sản phẩm được gửi đi chỉ mất khoảng có thể được giao vào ngày đáo hạn.
>>> Xem thêm: phần mềm quản trị doanh nghiệp
4. Mang việc quản lý lô hàng
lúc mặt hàng đã được chuyển đi, phần mềm ERP mang thể tạo một hóa đơn rốt cục phải được gửi cho người dùng. Một hệ thống ERP giúp duy trì 1 kho lưu trữ trung tâm cho các lô hàng của quý khách và phần nhiều những chi tiết giao hàng để đảm bảo rằng các mặt hàng được giao đúng hạn. Hơn nữa, các chức năng trong hệ thống giúp quyết định các bí quyết đóng gói và đặt tiêu chí rà soát chất lượng cho cả gói bên trong và bên ngoài. Với sự trợ giúp của hệ thống ERP, những doanh nghiệp có thể khắc phục xung đột tài nguyên trong danh sách nhiệm vụ.