Sự mở rộng phạm vi và nhu cầu sản xuất của các nhà máy đã vượt ngưỡng kiểm soát của con người, hoặc mất phần đông thời kì, hoặc cần phổ biến nhân sự, hoặc thậm chí là cả 2. Trước tình trạng đó, phần mềm ERP thành lập như 1 cách tay đắc lực trong việc xem xét, rà soát,... Các gì diễn trong nhà máy và toàn tổ chức - hay còn gọi là chức năng quản lý hiệu suất trong cung ứng của phần mềm này.

>>> Xem thêm: giải pháp erp
Vậy phần mềm ERP đã và đang thực hiện chức năng này như thế nào?
thực hiện xuyên suốt từ tầng cung cấp cao nhất đến tầng shop
Ở cấp cao nhất, phần mềm ERP điều hành hiệu suất bậc cao, bao gồm kế hoạch cung ứng, chiến lược và những chỉ tiêu cấp thiết để đạt được các kế hoạch đấy. Ở cấp độ chi tiết nhất, phần mềm lại kiểm soát và theo dõi chỉ tiêu cho các hoạt động cung ứng sở hữu các chỉ số chính như thời kì hoạt động, lỗi trên mỗi lần chạy, thời gian chu kỳ,... Việc cho phép điều khiển kết quả tại toàn bộ các đơn vị quản lý độ của đơn vị giúp nâng cao khả năng hiển thị và kiểm soát - thứ gì đó thường thiếu vì dữ liệu và hệ thống bị phân mảnh.
với chức năng quản lý hiệu suất, phần mềm ERP giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định có cơ sở và cũng tạo cơ sở vật chất thực hiện chúng. Bí quyết tiếp cận và áp dụng phần mềm cho phép bạn xây dựng những mục tiêu cấp cao của đơn vị và sau đấy đặt các mục tiêu hỗ trợ cho đến các số liệu của từng bộ phận.
Phần mềm ERP với thể sản xuất những hiểu biết chung cho nhân viên cấp cửa hàng để hiểu sự đóng góp của họ cho các mục tiêu cấp cao hơn. Hiện tại, các dịch vụ thường sở hữu cấu trúc sở hữu các silo bị ngắt kết nối, điều này gây khó khăn cho việc hạn chế những hoạt động xung đột, vì có thể đem đến ảnh hưởng thụ động tiềm tàng đối mang các mục tiêu chung của tổ chức. Không những thế, những biểu chiếc phòng ban tay chân hoặc bảng tính rất khó hợp nhất để phân phối thông tin chuyên sâu cho những mục tiêu cấp cao hơn.
>>> Xem thêm: phần mềm quản lý khách hàng
Gửi phản hồi mau chóng
điều hành hiệu suất là một hoạt động thời gian thực cung ứng phản hồi tức tốc khi 1 số hoạt động không phù hợp chỉ tiêu phân phối, và lúc đó đội ngũ khoa học sẽ vào cuộc trước khi tổ chức vướng phải những vấn đề không đáng mang. . Các tiêu chí cũng mang thể thuận lợi cập nhật để phù hợp mang các sự kiện mới và sau đấy được xem xét về tác dụng của chúng đối với những chỉ tiêu cấp cao hơn.
có chức năng này , phần mềm ERP cũng với thể thiết lập cảnh báo và Báo cáo ngoại lệ để cho phép phản ứng nhanh sở hữu độ lệch từng phút so mang tiêu chí.
Gia tăng tập hợp cho công ty
quản lý hiệu suất cũng phân phối một trọng điểm cho tổ chức về những yếu tố quan yếu nhất để thành công. Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) chỉ được đặt cho những ngành nghề quan trọng nhất tác động nhất tới kết quả của doanh nghiệp. Điều này giúp cung ứng khả năng hiển thị trong các hành động tạo ra sự dị biệt trực tiếp trong việc hoàn thành các chỉ tiêu quan yếu
>>> Đọc thêm: phần mềm quản lý nhân sự
Kiểm soát trình điều khiển quản lý hiệu suất
quản lý hiệu suất mang thể sản xuất cho bạn sự hiểu biết sâu sắc về những đòn bẩy ảnh hưởng đến hiệu suất trên bất kỳ khía cạnh nào trong cung ứng buôn bán, chuỗi cung ứng, bán hàng, cái sản phẩm, các bạn và kênh của bạn. Điều hành hiệu suất sản xuất khả năng hiển thị vào những trình điều khiển đích thực ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Hiểu những trình điều khiển này cũng mang thể phân phối cơ sở vật chất để thực hiện các chương trình cải tiến liên tiếp trong công ty.
Phần mềm ERP - nền móng điều hành hiệu suất
ưu thế lớn nhất của hệ thống ERP là khả năng thời gian thực, khả năng nhìn thấy các gì đang diễn ra trong công ty của bạn lúc nó xảy ra. Trước đây, khi tróc nã cập vào hàng ngàn lĩnh vực thông tin và hàng triệu giao dịch hoạt động bạn vẫn mang thể mở rộng các phòng ban để bạn mang thể trông thấy bức tranh lớn.
Nhưng, bây giờ bạn đã với hàng núi thông tin quan trọng này, khiến cho thế nào để quy tụ vào các thông tin chính tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Làm cho thế nào bạn mang thể được thông báo về các thay đổi chính trong doanh nghiệp của bạn, nơi một phản ứng nhanh mang thể tạo ra sự khác biệt đáng kể? Câu tư vấn là điều hành hiệu suất, và để với kết quả này, mỗi nhà máy cần khai triển phần mềm ERP.

Chủ đề cùng chuyên mục :