Vinhomes Thăng Long - Do đó, để thực hiện việc này tỉnh sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP và từng bước phát triển sản xuất thanh long theo hướng GlobalGAP và hữu cơ. Để từ đó kêu gọi các doanh nghiệp xuất khẩu, chế biến liên kết với nông dân, HTX triển khai đồng bộ từ khâu sản xuất đến đóng gói, sơ chế, bảo quản để chủ động phục vụ xuất khẩu.

Thực tế vừa qua, UBND tỉnh và Cty CP Nafoods Group thống nhất xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu cây thanh long an toàn/hữu cơ tại tỉnh Bình Thuận theo chuỗi giá trị với quy mô diện tích tối thiểu 10.000 ha.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tập trung đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã; tổ chức liên kết sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích, tạo điều kiện cho các HTX, doanh nghiệp sản xuất thanh long theo hàng hóa quy mô lớn đầu tư vào chế biến và bảo quản.

Đồng thời tăng cường chuyển giao ứng dụng các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất có hiệu quả và thông tin thị trường kịp thời cho người nông dân để tổ chức sản xuất cho phù hợp; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của khuyến nông; nhập nội các giống thanh long mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm thanh long.

Vinhomes Thăng Long An Khánh - Tiếp tục huy động đa dạng các nguồn vốn để tăng cường đầu tư vào kết cấu hạ tầng nông nghiệp đáp ứng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; quản lý và khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi đảm bảo nhu cầu sản xuất. Khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến thanh long và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến các loại sản phẩm hàng hoá từ trái thanh long như: thanh long sấy khô, sấy dẻo, sản xuất các loại nước ép thanh long, rượu vang thanh long... nhằm làm giảm áp lực khâu tiêu thụ trái tươi.

Đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ xúc tiến thị trường tiêu thụ thanh long theo hướng vừa coi trọng đúng mức thị trường trong nước, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển các kênh phân phối với các địa phương trong nước đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu gắn với giữ gìn, bảo vệ và phát huy chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”.

Ông Phong cũng cho biết thêm, sẽ ban hành chính sách để hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân và doanh nghiệp để sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm để phát triển thanh long một cách bền vững, nhằm tăng thu nhập cho người dân theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP. Đồng thời tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

Ngoài ra, tỉnh sẽ chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP đối với ngành hàng thanh long. Đồng thời nắm tình hình hoạt động thương mại trong kinh doanh trái thanh long để tập trung xử lý, chấn chỉnh những phương thức, thủ đoạn kinh doanh trái phép, trốn thuế, cạnh tranh không lành mạnh, thao túng giá mua của thương lái nước ngoài.

Nguồn tham khảo bài viết: http://vinthanglong.com/