xử lý chất thải công nghiệp chi tiết, trong lĩnh vực công nghiệp, hàng tuần, lượng chất thải như tro, xỉ, bã thạch cao (GYP) tác động cung ứng thép, nhiệt điện than và sản xuất phân bón DAP lên đến gần 16 triệu tấn; chất thải sinh hoạt thành phố khoảng 25 triệu tấn; chất thải và phụ phẩm nuôi trồng khoảng 43 triệu tấn... Song số đông lượng chất thải này chưa được tận thu, tiêu dùng làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho các ngành sản xuất khác trong khi Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn giấy, nhựa và sắt thép phế liệu phục vụ chế tạo trong nước.Ông Hoàng Quyết Tiến, công sở Cổ phần An Sinh cũng cho rằng, chất thải rắn từ sinh hoạt tại Việt Nam rất lớn, sản lượng tới 80.000 tấn/ngày. Riêng tại Tp.Hà Nội, khoảng 7.000 tấn/ngày; Tp.HCM 8.000 tấn/ngày; mức độ phát sinh hàng năm 13-15%... Đây là nguồn nguyên liệu tái chế tiềm năng, nhưng Việt Nam hiện chưa có chế tài phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chất thải rắn vẫn tiêu dùng kỹ thuật chôn lấp ủ yếm khí là chính... nên gây ô nhiễm nguồn nước, không khí. Số ít dùng kỹ thuật đốt thiêu gây phát thải khí độc hại ra môi trường.

Theo ông Phạm Trọng Thực, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, thử thách trong việc hướng tới nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là đối với việc tái chế, tái sử dụng chất thải công nghiệp: các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất thải công nghiệp, tiêu dùng chất thải công nghiệp làm vật liệu thành lập, sản phẩm thương mại thiếu và chưa đồng bộ. cạnh tranh trong việc tiêu thụ vật phẩm từ chất thải công nghiệp (gạch không nung, thạch cao nhân tạo...). Mặt khác, kỹ thuật và quy mô tái chế chất thải còn lạc hậu, gây ô nhiễm. Đồng thời, thiếu vốn đầu tư cho ngành công nghiệp tái chế chất thải.

Trong tái chế tro xỉ người sử dung nhiệt điện than, ông Nguyễn Thanh Tùng, tổ chức cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 cho biết, do công nghệ đốt tại những mọi người đã cũ, hàm lượng mất khi nung trong tro xỉ cao làm ảnh hưởng tới kỹ năng dùng cho sản xuất vật liệu thành lập. Hơn nữa, trong cách thức chế độ vẫn thiếu quy chuẩn, tiêu chuẩn để phân loại tro xỉ chuyên dụng cho các dùng tiêu thụ nhiều như vật liệu san lấp, đắp nền đường...

Tro xỉ tại một số nhà máy nhiệt điện hiện đã được phân tích và xác nhận là chất thải rắn bình thường, nhưng theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hiểm thì tro bay của các người dân thuộc đối tượng "có tài năng" là chất thải nguy hiểm. Đây là rào cản pháp lý gây hiệu ứng tâm lý trong ứng xử của cơ quan quản lý, người tiêu dùng so với tro, xỉ nhiệt điện.

Hà Lan sẵn sàng chuyển giao khoa học

Theo ông Thực, Việt Nam đã có Luật Bảo vệ môi trường phương pháp thu hồi xử lý rác thải sau sản xuất và khuyến khích tái chế. Ngoài ra có Chiến lược phát triển xanh năm 2012, Chiến lược lớn mạnh năng lượng tái tạo đến 2030 góc nhìn 2050. Đồng thời, Chính phủ có những ưu đãi về thuế, cung cấp vốn, đất đai để thành lập cơ sở tái chế chất thải. Ưu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực công nghiệp...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao dùng năng lượng sinh khối và khí sinh học; xây dựng mô hình cung ứng hài hòa xử lý chất thải, sinh năng lượng. Đặc biệt, ưu tiên tái chế, dùng phụ phẩm và phế phẩm từ các ngành thuỷ sản, cung ứng vật liệu xây dựng, dệt may, da giày... trong chuỗi chế tạo; thúc đẩy phân phối năng lượng từ chất thải đô thị.Với tro, xỉ nhiệt điện, ông Tùng đề xuất, cần nghiên cứu, đầu tư các khoa học hiện đại để xử lý tăng lên chất lượng tro xỉ, cải thiện công đoạn lắp ráp đốt than, tăng kỹ năng tái dùng... Nhà nước sớm ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, dạy bảo liên quan tới thu gom, vận chuyển và tái dùng tro xỉ từ nhiệt điện than. tăng cao tuyên truyền sâu rộng về chất lượng và hiệu quả nhất dùng vật liệu xây dựng không nung, lớn mạnh thị trường vật liệu xây dựng từ tro, xỉ... Mặt khác, cần có các chính sách, hình thức ưu đãi về tiếp cận vốn, ưu đãi thuế... cùng với các nhà phân phối xử lý, tiêu thụ tro xỉ. Xem thêm: giá xử lý rác thải công nghiệp => Xử lý chất thải công nghiệp
Trước các thách thức với nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đã thắng lợi trong nhiều chương trình, dự án nghiên cứu và triển khai thu gom, tái dùng chất thải các loại rác thải làm nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất. Do đó, với kinh nghiệm, công nghệ và nguồn lực của mình, Hà Lan chuẩn bị cung cấp Việt Nam từng bước thành lập nền kinh tế tuần hoàn trong tương lai.

Ông Therus Gieling, Đại diện công ty GC International đống ý, Khó khăn lớn nhất là khi lượng rác thải phát sinh ngày càng lớn thì khả năng thu gom, tái sử dụng lại chưa tương xứng. Đặc biệt là việc chưa thực hiện phân loại rác thải từ nguồn, thiếu công nghệ, nguồn lực... để thu gom, tái dùng rác thải. GC International chuẩn bị cung cấp, chuyển giao khoa học, kinh nghiệm để cung cấp Việt Nam thành lập nền kinh tế tuần hoàn.

=> https://www.linkedin.com/pulse/công-...-chất-thải