Lắp đặt camera quan sát
Tình trạng trộm cắp khi tết đang đến gần xảy ra một dày đặc hơn. Thiết nghĩ chính phủ nên đưa ra các giải pháp về mạng lưới các camera giám sát phủ kín đường phố nhất là các thành phố lớn để đảm bảo cho tình trạng an toàn trật tự xã hội được nâng tới mức cao nhất.
Các nước lớn trên thế giới, nhất là các nước phương tây, camera giám sát trên đường phố và tất cả các địa điểm trọng yếu đều có sự giám sát của các camera. Không những nâng cao được trật tự an toàn xã hội mà còn nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn trật tự an ninh đường phố, của cải vật chất và tâm lý an toàn cho cả những du khách khi đến tham quan đất nước.
Tại trung quốc, một đất nước tỉ dân chiếm 1/8 dân số thế giới và diện tích rộng lớn thứ 2 trên thế giới. Các cơ quan chức năng muốn kiểm soát hết toàn bộ dân số cũng như một diện tích lớn như thế, dĩ nhiên không thể thiếu mạng lưới dày đặc camera giám sát có chức năng là con mắt thần giám sát 24/24h bất kể ngày đêm. Dữ liệu mà camera thu lại được được lưu trữ nhiều ngày trời là bằng chứng thiết thực nhất giúp cơ quan luật pháp làm việc dễ dàng hơn thông qua dữ liệu có sẵn
Tầm quan trọng của camera quan sát hiện nay là không thể thiếu, mong các cơ quan chức năng sớm thông qua việc giám sát toàn thành phố bằng camera ha noi!