Thông tin của nhà phát hành thì phiên bản Gopet 131 Bản cho Java sẽ được cập nhật mới sau khi vừa update phiên bản 130 do lỗi trong phiên bản trước. Với lần cập nhật này Gopet 131 mang tới cho các bạn trải nghiệm mới.Chi Tiết Cập Nhật Gopet 131

1/ Thêm 1 map sự kiện : vượt ải thiên đình

2/ thêm 3 map thế giới : Chốt chặn cuối cùng,Những cây cầu và vùng chiến sự

- Di chuyển từ map Vùng đất phong ấn qua
- Giới hạn lv của pet có thể vào các map mới này

3/ Tăng lv max của mob lên 70

4/ Thêm set trang bị cấp 3,có tính năng đặc biệt khi tiến hóa lên cấp 3

5/ Thêm các item cần thiết cho tính năng cường hóa pet

6/ Thêm pet ảo ảnh của các pet trùng sinh

7/ Các pet đặc biệt,khi được tiến hóa từ 2 pet có mức cường hóa = 5,sẽ học thêm được kĩ năng bí mật