>>>>>Công ty Quà tặng,
>>>>>Xưởng sản xuất Ô Dù
Nhưng các hoạt động này không đem lại một cuộc sống có chất lượng. Chúng không đáp ứng được các nhu cầu cơ bản. Xưởng sản xuất Ô dù Càng cố làm nhiêu việc khẩn cấp bao nhiêu, chúng ta càng nuôi dưỡng thói quen khẩn cấp Nhiều hơn bấy nhiêu. Công ty Quà tặng
Chúng ta tiếp tục dùng liệu pháp khẩn cấp ở mức độ “cao” giả tạo để thay cho việc đáp ứng mỹ mãn các nhu cầu cơ bản của chúng ta.Sự cân bảng và hiệp lực giữa bốn nhu cầu cơ bản Những nhu cầu này là có thực, có sự tương tắc cao và sâu sắc. Nhiều người thừa nhận chúng ta có những nhu cầu này, nhưng thuờng xem nó như những “bộ phận” riêng biệt của cuộc sống. Chúng ta nghĩ đến “sự cân bằng” giông như việc chạy nhanh từ chỗ này đến chỗ khác sao cho có đủ thòi gian để dành cho mổi nơi một ít một cách đều đặn. Nhưng mô thức “tiếp xúc riêng lẻ” này bỏ quả thực tế về tính chất hiệp lực giữa chúng. Chính tại chỗ giao nhau của bốn nhu cầu là nơi chúng ta tìm thấy sự cân bằng nội tâm đích thực, sự thỏa mãn sâu sắc và niềm vui.
Chúng ta hãy xem xét sự khác biệt giữa chúng. Nếu chúng ta hoạt động xuất phát từ mô thức “tiếp xúc riêng lẻ”, chúng ta cóthế coi nhu cầu vật chất của việc kiếm sống tắch biệt với nhu cầu tinh thần là đóng góp cho xã hội. Công việc chúng ta chọn để làm cóthế sẽ trở nên đơn điệu, tẻ nhạt, và không làm chúng ta thỏa mãn. Nó thậm chí còn đi ngược lại lợi ích chung của xã hội.