Chúng Tôi được uỷ quyền từ chủ nhà cho thuê các căn hộ của Royal City từ R1 –R5 .

Giá cho thuê là giá do chủ nhà đưa ra, bạn có quyền đàm phán về giá.
- Chúng tôi người am hiểu về giá thị trường nhất sẽ giúp bạn có thể thuê được căn hộ với giá phù hợp nhất. Nếu bạn có nhu cầu thuê nhà hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.


Căn số 04 Toà nhà R4 Diện tích 109m2 chúng tôi cho thuê với giá 16 triệu/ tháng

Căn số 04 Toà nhà R5 Diện tích 109m2 chúng tôi cho thuê với giá 16 triệu/ tháng

Căn số 06 Toà nhà R5 Diện tích 112.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 17 triệu/tháng

Căn số 12A Toà nhà R5 Diện tích 131.5m2 chúng tôi cho thuê với giá 19 triệu/tháng

Căn số 12A Toà nhà R4 Diện tích 131.5m2 chúng tôi cho thuê với giá 19 triệu/tháng

Căn số 10 Toà nhà R4 Diện tích 132.3m2 chúng tôi cho thuê với giá 1000 $/tháng

Căn số 08 Toà nhà R5 Diện tích 137.6m2 chúng tôi cho thuê với giá 20 triệu/tháng

Căn số 01 Toà nhà R4 Diện tích 131.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 1100$/tháng

Căn số 01 Toà nhà R5 Diện tích 131.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 1100$/tháng

Căn số 25 Toà nhà R4 Diện tích 131.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 1100$/tháng

Căn số 25 Toà nhà R5 Diện tích 131.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 1100$/tháng

Căn góc số 01 Toà nhà R5 Diện tích 131.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 17 triệu/tháng

Căn số 15 Toà nhà R5 Diện tích 131.5m2 chúng tôi cho thuê với giá 19-20 triệu/tháng

Căn số 23 Toà nhà R4 Diện tích 104.9m2

Căn số10 Toà nhà R4 Diện tích 132.3m2

Căn số 06 Toà nhà R 5 Diện tích 112.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 1200$/tháng

Căn số 10 Toà nhà R 5 Diện tích 132.3m2 chúng tôi cho thuê với giá 1200$/tháng

Căn số 05 Toà nhà R4 Diện tích 104.9m2 chúng tôi cho thuê với giá 2000$/tháng

Căn số 22 Toà nhà R4 Diện tích 112.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 2000$/tháng

Căn số 21 Toà nhà R5 Diện tích 112.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 16 triệu/tháng

Căn số 24 Toà nhà R5 Diện tích 104.9m2 chúng tôi cho thuê với giá 16 triệu/tháng

Căn số 05 Toà nhà R5 Diện tích 112.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 16 triệu/tháng

Căn số 24 Toà nhà R4 Diện tích 104.9m2

Căn số 21 Toà nhà R4 Diện tích 112.4m2

Căn số 03 Toà nhà R5 Diện tích 104.9m2 chúng tôi cho thuê với giá 16 triệu/tháng

Căn số 01 Toà nhà R5 Diện tích 131.4m2

Căn số 12B Toà nhà R5 Diện tích 132.8m2

Căn số 25 Toà nhà R5 Diện tích 131.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 1000$/tháng

Căn số 16 Toà nhà R5 Diện tích 102.1m2 chúng tôi cho thuê với giá 20 triệu/tháng

Căn số 08 Toà nhà R5 Diện tích 137.6m2 chúng tôi cho thuê với giá 20 triệu/tháng

Căn số 06 Toà nhà R5 Diện tích 112.4m2

Căn số 10 Toà nhà R5 Diện tích 132.3m2

Căn số 06 Toà nhà R4 Diện tích 112.4m2 chúng tôi cho thuê với giá 20 triệu/tháng

Căn số 08 Toà nhà R5 Diện tích 137.6m2 chúng tôi cho thuê với giá 20 triệu/thángHãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn và hướng dẫn tham quan trực tiếp căn hộ.

Hotline: Mrs Thanh - 0912.766.579 ; Mr Đức - 0914.528.186

Chủ đề cùng chuyên mục :