TÁN THÁN CÔNG ĐỨC CÚNG DÀNG .

Nhân mùa vu lan báo hiếu, các Quý Phật tử đã vân tập về chùa Tân Hải để dự các Pháp hội và phát tâm cúng dàng Tam Bảo, khiến cho Phật pháp luôn trường tồn ở trần giới. Thay mặt cho nhà chùa xin tán thán công Đức của cả thảy các Phật tử. cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho các Phật tử luôn được cát bảo bình an.Xin tán thán sự Phát tâm của 1 Đại Thí Chủ đến từ Lào Cai) bữa nay đã phát tâm giúp thầy làm nốt cái mái còn lại ở sân chùa, để thầy tổ chức các Pháp hội nhằm hoằng dương chính pháp, lợi lạc nhân sinh. cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho con cùng gia quyến được lời tựa công Đức phù trì Tam Bảo – Hoằng dương Phật pháp này mà luôn được Thân Khoẻ Tâm An – Luôn gặp thuận duyên trong cuộc sống. đời đời được gần gụi Phật Pháp. Sang tuần thầy bắt đầu khai triển làm hy vọng lần sau các Phật tử về chùa sẽ thấy chùa khang trang, tố hảo hơn. Nhân đây xin san sẻ với các Quý Phật tử đôi lời về sự cúng dàng Tam Bảo.

1. Vì sao phải cúng dàng Tam Bảo ?

Người Phật tử nhớ ơn Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Nhờ có Phật tìm ra con đường giải thoát khỏi bể khổ trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi.

Sau khi Phật đã nhập nát bàn rồi, nhờ có giáo lý của Ngài còn để lại, đời nọ truyền tắt nghỉ kia, người Phật tử nhờ đó mà biết chân lý, theo đó tu hành để đánh tháo đau khổ.

Tăng là những người đã hy sinh cao cả, là giềng mối giữ cho đạo Phật được trường tồn và ngày càng hưng thịnh. Do đó người Phật tử tôn kính Tam bảo, cúng dàng Tam bảo để đền đáp ân đức mà Tam bảo đã ban cho, cúng dàng cũng như bố thí để tâm người Phật tử được thăng hoa, vun bồi công đức, xả ly của nả.


2. Mục đích của sự cúng dàng :

Đức Phật là bậc Lưỡng Túc Tôn nghĩa là Ngài có đủ Phúc báo và trí óc, Ngài chỉ ngồi một chỗ vẫn được ăn ngon, mặc ấm. Vậy mà Ngài cũng tay ôm bình bát hàng ngày đi khất thực, để tập cho những người chưa có lòng từ bi họ có dịp thực hành hạnh từ bi, để cho những người cúng dâng thức ăn cho Phật sẽ được phúc báo đời sau.

Hồi Phật còn tại thế, có một chú bé kia, chơi trò chơi trẻ nít, lấy nhánh cây làm nhà, lấy cát làm cơm. Một hôm cậu bé đang chơi thấy Phật đi khất thực, cậu ta bưng một chén cát mà nghĩ đó là cơm, lòng thành dâng lên cho Phật. Nhờ chén cơm cát đời đó, một trong những kiếp sau này cậu ta hưởng phúc báo được làm vua; đó chính là vua A Dục, một ông vua đứng hàng bậc nhất hộ trì Phật Pháp. Hơn hẳn vua Lương Võ Đế, vua A Dục đã dựng trụ biểu ghi nơi Phật đản sinh, tổ chức kết tập kinh điển, đem Phật pháp truyền sang Tích Lan, đem sang bên ấy cây Bồ Đề nơi đức Phật thành đạo, ngọc Xá Lợi Phật, nhờ đó Phật giáo và kinh phật Nam tông đã truyền sang Đông Nam Á.

bởi thế . Một người Phật tử nên phát tâm, hễ có dịp thì cúng dàng Tam bảo, việc cúng dàng luôn luôn có Phúc báo rất lớn cho mình, nó cũng là phương pháp tập cho mình xả ly tiền tài của nả. Xem nhẹ vật chất để ý thức thăng hoa, có như vậy mới mau thoát khỏi vòng luân hồi tử sinh.


Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.


>> Nguồn : http://kinhphatgiao.net/10327.html