Nghiên cứu của WB tiết lộ, những nơi ấm no hơn, phát triển nhanh hơn có thể có sự sáng tỏ hơn nhưng song song cũng có thêm nhiều khoản thu can dự đến đất đai hơn, do đó mở ra các thời cơ để tham nhũng.

Nghiên cứu Công khai thông báo đất đai của WB, coi xét cả việc công khai thông tin can dự đến đất đai trực tuyến và tại chỗ (được gọi là 2 kênh công khai thông tin).

WB hi vọng, trong tương quan với tham nhũng, dù rằng vấn đề sáng tỏ thông tin chủ yếu là nhằm góp phần kiểm soát tham nhũng nhưng trong thực tế mối quan hệ này cũng gặp nhiều vấn đề về các biến số bị bỏ qua.

Nghiên cứu tiết lộ, những nơi phong lưu hơn, phát triển nhanh hơn có thể có hero dotaa n nhưng đồng thời cũng có thêm nhiều khoản thu can hệ đến đất đai hơn, do đó mở ra các cơ hội để tham nhũng.

phê duyệt việc rà trực tiếp tại 63 tỉnh, thành phố, vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014, đã có nhiều kết quả khá bất ngờ.

Đối với việc công khai thông tin về đất đai tại chỗ, một số tỉnh vượt lên và đứng trong nhóm đầu trên cả 2 danh sách như Thanh Hóa, Vĩnh Long, Quảng Trị và Phú Yên.

Trong khi các tỉnh đứng đầu trong top 4 đặc biệt là Thừa Thiên Huế, Bến Tre và Vĩnh Long, làm tốt việc công khai thông báo theo cả hai kênh, thì rất nhiều tỉnh hình như chỉ giao hội vào một kênh.

Các đô thị lớn như Cần Thơ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và các 3KG khác làm tốt việc công khai thông báo trực tuyến, song lại làm không tốt việc cung cấp thông tin tại chỗ.

Đặc biệt là Hà Nội, kết quả thẩm tra trực tiếp cho thấy, về chỉ số tiếp cận thông tin đất đai tại chỗ ở cấp tỉnh, Hà Nội chỉ đứng thứ 55/63 tỉnh, thành được khảo sát.

Báo cáo cho biết thêm, trên thực tế, khi quan sát viên của WB đến trụ sở các cơ quan ở Hà Nội trong các đợt soát, họ được cho biết là phải tìm thông tin trên trang các website.
Một số tỉnh lại cung cấp thông tin tại chỗ tốt hơn trực tuyến như Sóc Trăng, Phú Yên và Ninh Thuận xếp thứ hạng cao về cung cấp thông báo tại chỗ, nhưng xếp hạng thấp về cung cấp thông báo trực tuyến. Một số tỉnh, đáng để ý là Điện Biên, xếp hạng kém ở cả hai kênh.
Cũng theo WB, trong một khảo sát người dân thực hành năm 2009, kênh thông tiên hiệp kỳ duyên ng qua công cụ thông tin đại chúng, họp nhóm cư dân hoặc trưởng thôn, và niêm yết tại trụ sở UBND. Hình thức ít được ưa thích nhất là ưng chuẩn Internet.

Xuất hiện nhiều “khoản thu khác” trong thủ tục đất đai

Chủ đề cùng chuyên mục :