Vừa qua, UBND Hà Nội đã ban hành hình định số 6336/QĐ-UBND thông qua Kế hoạch phát triển nhà ở TP. Hà Nội năm 2015 và các năm tiếp theo (giai đoạn 2016-2020).

Mục đích của kế hoạch là cụ thể hóa việc thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở tại Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội thời đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn trong Quyết định số 996/QĐ-TTg vào ngày 19/6/2014; đồng thời, nhằm kiểm soát công tác phát triển nhà ở năm 2015 và các năm tiếp theo (tuổi 2016-2020).

Cụ thể, năm 2015, tỉnh thành sẽ phát triển thêm 95.429m2 sàn nhà ở cho công nhân thuê; 811.936m2 sàn tải game iOnline 3.0.2nhà ở từng lớp; 221.100m2 sàn nhà ở tái định cư; 59.971m2 sàn nhà ở sinh viên và 2.420.200m2 sàn nhà ở thương mại.

Trong tuổi 2016-2020, Hà Nội sẽ phát triển thêm 567.539m2 sàn nhà ở cho công nhân thuê (trong đó từ năm 2016-2019, mỗi năm là 110.000m2 và riêng tai game iVegas năm 2020 là 127.539m2); 976.992m2 sàn nhà ở sinh viên (trong đó hai năm 2016-2017 mỗi năm 150.000m2, năm 2018-2019 mỗi năm 200.000m2 và riêng năm 2020 là 276.992m2); 4.676.330m2 sàn nhà ở xã hội (trong đó từ năm 2016-2019, mỗi năm 950.000m2 và riêng năm 2020 là 876.330m2); 20.418.000m2 sàn nhà ở thương mại; 1.200.000m2 sàn nhà ở tái định cư.

Đối với nguồn vốn thực hiện, theo Quyết định, vốn ngân sách TP. Hà Nội đầu tư một phần tai game iwin diện tích nhà ở sinh viên, diện tích nhà ở từng lớp cho thuê, nhà ở tái định cư và tương trợ đầu tư xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn. Theo đó, đô thị sẽ thu hồi vốn đầu tư nhà ở tái định cư sau khi bán nhà.

Thứ hai là vốn huy động ngoài ngân sách (ngoài từng lớp) để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở học sinh, sinh viên, nhà ở công nhân thuê, nhà ở thương nghiệp, giãn dân phố cổ, cải tạo chung cư cũ. Các chủ đầu tư dùng vốn vay, vốn tự có và vốn huy động hợp pháp khác.

Trong trường hợp chủ đầu tư là cơ sở giáo dục đào tạo dạy nghề, cao đẳng, đại học công lập Mobi Army đầu tư dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên, học sinh tại dự án riêng hoặc khuôn viên các trường bằng nguồn vốn của Bộ chủ quản hoặc nhà trường thì việc sử dụng nguồn vốn do Bộ chủ quản quyết định.Hà Nội: Phát triển thêm 3,6 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2015

Chủ đề cùng chuyên mục :