ra mắt phiên bản thêm chức năng phi công và huy hiệu thiên mã, huy hiệu thiên long để nâng cấp phi công!

Ban đầu huy hiệu thiên mã, huy hiệu thiên long có được trong vòng quay may mắn giờ rất ít khi xuất hiện!

vì thế rất nhiều câu hỏi được đặt ra:

Kiếm huy hiệu thiên mã ở đâu ?
Kiếm huy hiệu thiên long ở đâu ?
Cách kiếm huy hiệu chiến cơ huyền thoại ?
kiếm huy hiệu thiên mã trong chiến cơ huyền thoại ?


trả lời:

Các huy hiệu trên kiếm được nhờ lên vip và trong các sự kiện của game CCHT
được phát trong code game chiến cơ huyền thoại các bạn vào lấy nhé
Chúc các bạn kiếm được bộ huy hiệu nâng cấp nhé

nguồn: Kiếm huy hiệu thiên mã, thiên long game chiến cơ huyền thoại