Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là trường có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo khối ngành Kinh tế trong hệ thống Giáo dục Việt Nam trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Căn cứ thông tư số: 55/2012/TT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ Đại học chính quy.
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh liên thông năm 2015 từ Trung cấp chuyên nghiệp; Trung cấp nghề; Cao đẳng; Cao đẳng nghề lên Đại học cấp bằng Đại học hệ chính quy như sau:
Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên tốt nghiệp trung cấp chính quy, cao đẳng chính quy, trung cấp nghề, cao đẳng nghề theo quy chế tuyển sinh liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngành đào tạo:

• Kế toán
• Tài chính ngân hàng
• Thương mại Quản trị kinh doanh
Hình thức đào tạo: Nhà trường đào tạo theo tín chỉ, theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Sinh viên trúng tuyển được lựa chọn ca học sáng/chiều/tối.
Bằng cấp khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp Đại học Liên thông được cấp bằng đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các môn thi tuyển: Nhà trường ra đề thi và tổ chức chấm thi theo quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.
1. Môn thi tuyển ngành Kế toán: Kinh tế Mác Lênin,Thực hành Nghiệp vụ Kế toán, Kế toán doanh nghiệp.
2. Môn thi tuyển ngành Tài chính, Ngân hàng: Kinh tế Mác Lênin,Thực hành nghiệp vụ Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp.

3. Môn thi tuyển ngành Thương Mại: Kinh tế Mác Lênin, Ngoại Thương, Marketting.
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:
• Phiếu tuyển sinh theo mẫu Nhà trường mua tại địa chỉ số 101 Tô Vĩnh Diện - Quận Thanh Xuân - Hà Nội: Sinh viên phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu, có dán ảnh và ghi số CMND nơi cấp, ngày cấp.
• Bằng tốt nghiệp (phô tô công chứng) và Bảng điểm (phô tô công chứng).
• Ảnh 4 x 6 cm (3 ảnh, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở phía sau mỗi ảnh).
Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ 7h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến chủ nhật.
Địa điểm thu nhận hồ sơ đào tạo:
Phòng tuyển sinh 115 Nhà N1 tầng 1: Số 101 Phố Tô Vĩnh Diện – Quận Thanh Xuân – Hà Nội (gần Cầu vượt Ngã Tư Sở).
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0466.750.010 – 0964.011.243 (Thầy Điệp)