Theo thuyết phong thủy phần mộ của tổ tiên có liên hệ mật thiết với các người đang sống.
Theo phong thủy mồ phần thì mộ còn được gọi là Âm Trạch, có nghĩa là nhà ở dưới âm phủ, là nơi yên nghỉ của những người quá cố. Phong thủy trong mộ phần có liên hệ mật thiết với những người đang sống. Sau đây là một số điều cần chú ý khi xung quanh mộ có đường.
Có thể dựa vào các con đường xung quanh và dẫn đến mộ để đoán vận may rủi.

1. Phía Tây Bắc có đường đi
Phía Tây Bắc, trong Bát Quái gọi là Càn, phương Càn. Trong trường hợp có hai con đường cắt nhau, trong nhà sẽ có người treo cổ. Còn nếu không có đường giao nhau, trong nhà sẽ có người què hay gãy chân.
2. Phía Tây Nam có đường
Phía Tây Nam, trong Bát Quái gọi là Khôn. Hướng Khôn có đường chiếu thẳng vào mộ, thì người phụ nữ trông coi mộ sẽ bị chết đột ngột. Trong trường hợp đường có hình vòng cung, trong nhà không những có hiện tượng cha mẹ già bị thương mà mất, còn dễ khiến phụ nữ có tâm tình không đứng đắn, bại hoại gia phong.
Thiết kê lăng thờ đá
Mộ đá Ninh Bình
3. Phía Đông Nam có đường
Phía Đông Nam, trong Bát Quái gọi là Tốn. Phương Tốn có đường thì không có lợi cho trưởng nữ. Trong trường hợp có đường tắt thông về phía Trấn, thì không có lợi cho đàn ông, con trai trong nhà.
Còn tùy thuộc vào từng hướng và đặc điểm của đường mà nên tìm cách tránh rủi ro trong phong thủy mồ mả.
4. Phía Đông Bắc có đường
Phía Đông Bắc, trong Bát Quái gọi là Cấn. Phương Cấn có đường, khoảng cách khoảng 5m, con cháu đời sau sẽ có người làm cướp, trở thành nghịch tử nghịch tôn, phụ nữ có gian tình. Trong trường hợp đường to sẽ xuất hiện người làm trùm thổ phỉ, nếu đường nhỏ sẽ xuất hiện người làm nghề trộm cắp.
5. Phía Bắc có đường
Phía Bắc, trong Bát Quái gọi là Khảm. Phương Khảm có đường nhỏ dẫn đến mộ, trong nhà sẽ có tai họa liên miên, cả nhà tổn thất, trâu bò nuôi trong nhà sẽ chết.
6. Phía Tây có đường

Phía Tây, trong Bát Quái gọi là Đoái. Phương Đoái có đường đâm thẳng vào mộ, trong nhà sẽ có thiếu nữ bị chết đột ngột. Trong trường hợp đường rộng lớn, con cái sẽ bị tổn hại.