Liên tục cập nhật các Phiên bản hack ninja school như hack ninja school 111.hack ninja 112v6,ninja school hack cho apk,java,ios…
-Hack giày,hack đánh xa,hack ninja school tự ăn.không chỉ thế MENU HACK GIÀY có thể tùy chỉnh nhiều tốc độ khác nhau
Lệnh chat trong bản v8.2:
Lưu Ý: Các số sau chữ màu đỏ các bạn có thể tự chỉnh được nhé!
ndt : Menu lệnh chat v8.2
td40 : Chỉnh tốc độ (0: fixlag, 100: maxspeed)
n100 : Đánh ngang 100
c50 : Đánh cao 50
m3 : Đánh lan 3
nhatxa : Bật/tắt nhặt xa
x150 : Chỉnh tầm nhặt xa 150
kill : Bật/tắt tàn sát
tg2000 : Chỉnh thời gian đổi quái cho tàn sát (tính bằng millis)
s10 : Hack giày 10
bang : Đóng băng
ak : Bật/tắt tự đánh
u : Khinh công
d : Độn thổ
l : Dịch trái
r : Dịch phải
xu50 : Khinh công 50
xd50 : Độn thổ 50
xl50 : Dịch trái 50
xr50 : Dịch phải 50
k10 : Chuyển khu 10
ck : Đến cột chuyển khu gần nhất
xem thêm Tải Game Hack Ninja school 1.1.2 v6,Mod full tiện ích