Bật tắt 3G trên điện thoại Samsung Galaxy E5, có nhiều cách thực hiện như sau:

1. Mở bảng thông báo bằng cách trượt từ phía trên cùng của màn hình. Nếu không thấy " Dữ liệu mạng" thì chạm biểu tượng xem mở rộng


Chạm vào Dữ liệu mạng để bật/ tắt 3G. Đồng thời để sử dụng 3G thì các bạn cần đăng ký 3g vinaphone nữa nhé


2. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Mức sử dụng dữ liệu → thẻ SIM hoặc USIM rồi chọn Dữ liệu di động để bật/ tắt 3G


3. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt → Nhiều mạng hơn → Các mạng di động → thẻ SIM hoặc USIM rồi chọn Dữ liệu di động để bật/ tắt 3G