Tải về: Facebook mod xếp hình

Facebook mod xếp hình – Bản facebook được mod hình ảnh đôi chibi đang *** nhau ) .


Hướng dẫn cài đặt:

Tải file facebook mod bên dưới về máy
Xóa bản facebook cũ đang dùng trên máy (1 số máy có chức năng ghi đè thì ko cần)
Cài đặt bản facebook xếp hình vừa tải và thưởng thức