TRuyện Cực vui: Có 2 hàng xóm rất ganh ghét nhau. Một ông chuyên bán dầu gió, ngày nào làm loa phát thanh "Dầu gió, Dầu gió... dầu gió hiệ Ó". Ông kia bán bột giặt, tức quá tìm cách phát loa lại: "Bột giặt, Bột giặt ... bột giăt hiệu con ...."

Vui hơn là có ông thứ 3, "cò diệc tranh nhau, ngư ông đắc lợi", trong lúc 2 ông kia mải chiến đấu thì ông bán đuơợc Rất nhiều BỒN NƯỚC, BỒN NƯỚC... HIỆU NHƯ SAU:

http://goo.gl/MVS9vq

Đố bạn biết hiệu gì ?

Chủ đề cùng chuyên mục :