Trong thời gian tới, bá thiên hạ sẽ cập nhật khá nhiều nội dung, trong đó nổi bật nhất chính là hai lớp nhân vật mới "Vệ Sĩ", "Cơ Quan Sư" và "Mở Rộng Nhà Luyện Tạo".

Với sự mở rộng này, Nhà Luyện Tạo trong game ba thien ha online có thêm 5 chức năng hoàn toàn mới, thông qua đó có thể giúp quí vị Anh Hùng rèn luyện các trang bị, chế tạo các bảo vật tuyệt thế. Để hiểu rõ hơn về các chức năng này,

Chức Năng Hợp Thành

1. Hai Vũ Khí (Giáp Phục) cùng tên, cùng chỉ số (+) có thể tiến hành hợp thành, tỉ lệ là 50% .
2.Nếu hợp thành thành công thì sẽ giữ lại Vũ Khí (Giáp Phục) có Dmg(Def) cao nhất.
3. Chỉ áp dụng cho Vũ Khí (Giáp Phục) từ +1 đến +14, không áp dụng cho +15 trở lên.
4. Số lần sử dụng ít nhất phải còn 1/0. Sau khi hợp thành Vũ Khí (Giáp Phục) sẽ có số lần sử dụng 1/0.
5. Hợp thành thất bại thì Vật Phẩm trong ba thien ha iphone vẫn được giữ nguyên. Tiêu hao Dung Nguyên và 20.000.000 ngân lượng.

Chức Năng Hoá Giải

1. Sủ dụng Hoá Giải Chùyhay Chúc Phúc Chuỳ có thể hoá giải các loại vũ khí, áo giáp 105, từ +1 đến +14 có thể luyện ra Quỷ Phủ Thạch, Thần Công Thạch.
2. Trang bị + càng cao thì hoá giải ra Quỷ Phủ Thạch, Thần Công Thạch càng nhiều. Hoá Giải Chuỳ có tỷ lệ thành công là 50%, Chúc Phúc Chuỳ có tỉ lệ thành công là 100%.
3. Hoá giải thất bại, vật phẩm biến mất.

Chức Năng Tinh Luyện

1. Đem Vũ Khí, Giáp Phục đưa vào ô trống. (Chỉ áp dụng Vũ Khí, Giáp Phục +15 và +16)
2. Nữ Oa Thạch phối hợp Quỷ Phủ Thạch có thể gia tăng tỉ lệ Tinh Luyện thành công đối với Vũ Khí +16, +17.
3. Thánh Linh Thạch phối hợp Thần CôngThạch có thể gia tăng tỉ lệ Tinh Luyện thành công Giáp Phục +16,+17.
4. Không thể dùng Tinh Thạch, Bảo Thạch
5. Dùng chuột chọn lựa số lượng QuỷPhủThạch và Thần CôngThạch (Click Trái tăng, Click Phải giảm).

Chức Năng Phân Huỷ

1. Có thể hoá giải vũ khí, áo giáp level 105 trở lên thành các nguyên liệu dùng trong Chế Tạo.
2. Cần phối hợp Dung Tề mới có thể tiến hành
3. Vũ khí, áo giáp cứ lấy 5 cấp lầm một cấp.

Chức Năng Chế Tạo

1. Có thể chế tạo vũ khí, áo giáp level 115 trở lên.
2. Cần thu thập đủ nguyên liệu mới có thể tiến hành chế tạo.
3. Vũ khí, áo giáp chế tạo có thể trị số ngẫu nhiên.
4. Thu thập tài liệu đặc biệt, có thể chế tạo các vật phẩm đặc biệt.
Các bạn hãy nhanh tay tải game bá thiên hạ cho điện thoại nhé