Cùng đến với bản cập nhật hôm nay với các hình nên của những trang phục mới, kèm theo đó là các chỉnh sửa cân bằng cho một số tướng một số tướng có cách chơi được thay đổi rõ rệt

Màn hình đăng nhập Ekko

Màn hình đăng nhập dành cho Ekko đã được thêm vào trong bản cập nhật hôm nay!

và đây là hình nền tĩnh được biến đổi một chút từ hình nền của tướng Ekko:


Chỉnh sửa cân bằng

Lưu ý: Những chỉnh sửa cân bằng này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không xuất hiện trên phiên bản chính thức. Đừng đặt quá nhiều kì vọng!

Tướng

Akali

Vũ Điệu Bóng Đêm (R) khoảng cách Akali bay xuyên quachỉnh sửa lại thành 100-200 thay vì 150-200. Nếu mục tiêu bị đánh dấu bởi Q của Akali, thì khoảng cách đó sẽ giảm đi 1 nửa (50-100).
[Chú ý: Dưới đây là một vài thông tin của ricklessabandon về vấn đề này:
[1] “khoảng cách chiêu cuối của Akali bị thay đổi đôi chút, và nó bị giảm xuống 50 ở cả 2 đầu (100-200 thay vì 150-250 như trước) và giảm tiếp 50% với các mục tiêu dính dấu ấn”

[2] “vì thế, nếu bạn đánh dấu mục tiêu với kĩ năng Q thì bạn sẽ cách mục tiêu đó 50-100 khoảng cách sau mục tiêu (thay vì trước kia là 150-250 với các mục tiêu dính dấu ấn”

Ekko

Lưỡng Giới Đồng Quy (W) nội tại gây thêm sát thương trên đòn đánh với các mục tiêu dưới 30% máu đổi thành [5%+(1% mỗi 45 SMPT)] của lượng máu bị mất từ [4%+(1% mỗi 35 SMPT)] của lượng máu bị mất.
Sejuani

Cú Vụt Gió Phương Bắc (W) lượng sát thương lúc “vung chùy” theo lượng máu chuyển lại về 4/6/8/10/12% từ 4/5/6/7/8%
[Chú ý: Chuyển lại về giống phiên bản hiện tại sau thay đổi hôm trước trên máy chủ PBE. Phần sát thương trên đòn đánh đầu tiên vẫn bị giảm so với phiên bản hiện tại]
Taric

Khích Lệ (Q) năng lượng tiêu hao giảm xuống 60/70/80/90/100 từ 60/80/100/120/140